O časopise

Měsíčník Střechy-Fasády-Izolace je specializovaným stavebním časopisem, určeným především profesionálům ve stavebnictví. Zabývá se komplexní problematikou pláště budov.

Měsíčník Střechy-Fasády-Izolace je specializovaným stavebním časopisem, určený především odborníkům, které zajímá obalový plášť budovy. Přináší jim ucelené informace od základů, přes fasádu až po střechu. Časopis jako první informuje o novinkách, o zajímavých realizacích i o veškerém dění v oboru.

Najdete v něm informace stavovských organizací obou republik (především Cechu KPT ČR a Cechu strechárov SK), vzdělávacích institucí všech stupňů, novinky z výstav, vyjádření odborníků k ožehavým problémům a mnohé další. Část každého vydání je zaměřena na určitou konkrétní problematiku. Garantem odbornosti je Redakční rada, složená z předních odborníků obou republik, i spolupracující specialisté. Díky tomu je časopis Střechy-Fasády-Izolace již téměř čtvrt století informačním lídrem v oboru.

Základní informace o časopise

Ročník: 29.
Periodicita: měsíčník (10x ročně)
Rozsah: min. 48 stran
Náklad: 5.000 ks
Cena za výtisk: 109 Kč / 5,30 EUR
Roční předplatné: 900 Kč / 42 EUR
Způsob tisku: plochý ofset
Papír: vnitřní – LWC 80 g / obálka – křída 200 g

Distribuce

• předplatné
• přímá cílená distribuce kompetentním osobám v oborech střech, fasád, izolací – odborné realizační firmy, developeři, stavební inženýři, projektanti
• distribuce časopisu na specializovaných školeních a seminářích pořádaných pro odborníky ve stavebních oborech
• distribuce časopisu na výstavách a veletrzích s tématem stavebnictví a bydlení
• stavební markety

Témata, uzávěrky a expedice na rok 2022

MĚSÍC UZÁVĚRKA EXPEDICE TÉMATA (v jednom vydání)
leden 2022 30. 11. 2021 27. 12. 2021 Střechy Praha 2022
únor 14. 1. 3. 2. Tesařina, dřevostavby
březen 11. 2. 2. 3. Ploché střechy, zelené střechy
duben 11. 3. 1. 4. Solární energie
květen 14. 4. 3. 5. Šikmé střechy
červen 12. 5. 1. 6. Klempířina, plechové střechy
červenec/srpen 13. 6. 4. 7. Chytré střechy, atypické střechy
září 12. 8. 1. 9. For Arch, prosvětlení objektů
říjen 14. 9. 5. 10. Fasády, tepelné izolace
listopad/prosinec 13. 10. 3. 11. Hydroizolace, Infotherma
leden 2023 30. 11. 26. 12. Střechy Praha 2023