40. konference Sanace a rekonstrukce staveb

31. 8. 2018

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ) společně s Fakultou stavební VUT v Brně pořádá ve dnech 28. – 29. listopadu 2018 již 40. konferenci „Sanace a rekonstrukce staveb 2018“ a 20. mezinárodní konferenci WTA 2018 „CRRB – 20th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building“.

Konferenci, která se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ing. arch. Naděždy Goryczkové (Národní památkový ústav), bude hostit Fakulta stavební VUT v Brně (Veveří 95).

Letošní 40. konference „Sanace a rekonstrukce staveb“ bude vedena jako tradiční konference zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tématicky rozčleněny do těchto oblastí: ochrana a sanace dřevěných konstrukcí, povrchové úpravy, restaurování kamene, sanace zdiva, sanace betonových konstrukcí, fyzikálně chemické vlastnosti, statika a dynamika staveb a sanace hrázděných staveb.

V  průběhu konference vystoupí k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci, kteří přednesou příspěvky za jednotlivé referáty.

Společnost WTA CZ je nositelem již v pořadí 40. konference WTA CZ, která je letos plánovaná s mezinárodní účastí pod názvem 20th CRRB – Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings, na které budou prezentovány vědecké a praktické poznatky v tomto odvětví.

Po skončení konference budou vybrané vědecké články zveřejněny ve vědeckém časopisu zařazeného v databázi Scopus. Z obou konferencí bude vydán tištěný sborník s uvedenými odbornými i vědeckými příspěvky.

Zdroj: wta.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email