Asfaltové pásy ECO-ACTIV společnosti ICOPAL čistí životní prostředí

26. 11. 2018

Zejména ve velkých městských aglomeracích se potýkáme s vysokou mírou znečištění ovzduší, což dopadá negativně na lidské zdraví, přírodu a vše živé. Za přispění vědy a technologického pokroku se s tímto problémem lidská společnost snaží bojovat. Není to však věc jednoduchá, proto jsme rádi, že vám můžeme přestavit inovativní hydroizolační materiál plochých střech vyvinutý společností ICOPAL, jež využívá principu autokatalýzy, a tím přispívá ke zlepšení kvality ovzduší, potažmo lidského zdraví.

Od začátku rozvoje průmyslu lidská činnost přetváří atmosféru, mění klima a zhoršuje kvalitu vzduchu, který dýcháme. Ke škodlivým látkám patří například oxidy dusíku (NOX), jejichž zvýšená koncentrace ve vzduchu negativně působí na lidské zdraví a zkracuje délku života. K nejvýznamnějším zdrojům oxidů dusíku, pomineme-li jejich přirozenou tvorbu, patří průmysl a doprava. V těchto odvětvích často dochází ke spalovacím procesům, které vznik těchto sloučenin podmiňují. Z pohledu lidského zdraví je z celé skupiny oxidů dusíku nejsledovanější sloučeninou oxid dusičitý (NO2), jenž je velmi dobře vstřebáván krví, snadno proniká do dolních cest dýchacích, a tím způsobuje zdravotní potíže u dětí, citlivých jedinců a osob trpících astmatem.

Jednou z cest, jak oxidy dusíku z ovzduší efektivně odstraňovat, je využití principu autokatalýzy. Ten v posledních letech proniká do mnoha odvětví (zdravotnictví, automobilizmu, městského stavitelství).

Také společnost ICOPAL, přední světový výrobce hydroizolací, využila pozitivní dopad principu autokatalýzy na životní prostředí a vyvinula asfaltový pás ECO-ACTIV, který díky patentované technologii NOXITE koncentraci oxidů dusíku ve vzduchu významným způsobem snižuje. Tyto unikátní asfaltové hydroizolační pásy jsou samostatně chráněné materiálem NOXITE (součást vrchního posypu), který obsahuje oxid titaničitý (TiO2), což je prvek s vlastnostmi autokatalýzy. Ten společně s UV zářením přeměňuje oxidy dusíku na vedlejší produkty, které jsou při dešťových srážkách splavovány ze střechy.

Tyto vedlejší produkty vznikají při rozkladu oxidů dusíku a nemají dle laboratorních měření žádný vliv na kvalitu odtokové vody. Výsledný efekt odstraňující znečištění je trvalý, a to po celou dobu životnosti asfaltového pásu.

Asfaltový pás ECO-ACTIV vyniká nejen unikátní technologií čistící životní ovzduší. K dalším přednostem, které ocení izolatér i majitel nemovitosti, patří např. podélný i příčný spoj pásu bez posypu pro jeho spolehlivé natavení (END LAP), či již z výroby seříznutý roh (T – CUT) snižující riziko vzniku kapiláry v místě tzv. T-spoje.

Pověstnou třešničkou na dortu je pak bílý posyp na vrchní straně pásu, zajímavý jak z architektonického, tak i z technického pohledu (nedochází k přehřívání pásu).

Hledáte-li moderní střešní povlakovou hydroizolaci s vynikajícími technickými parametry, inovativními prvky a s pozitivním dopadem na životní prostředí, pak jsou asfaltové pásy ECO-ACTIV tou správnou volbou právě pro vás. Pro více informací navštivte webové stránky www.icopal.cz, nebo kontaktujte technické oddělení Icopal Vedag CZ, s. r. o.

Komerční sdělení

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email