Byla vyhlášena soutěž Zelená střecha roku 2019!

11. 4. 2019

Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně vyhlásila 6. ročník soutěže ZELENÁ STŘECHA ROKU 2019.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 30. dubna 2019.

Přihlášená díla zhodnotí odborná porota koncem měsíce května 2019. Výsledky budou vyhlášeny 20. června 2019 u příležitosti odborné konference „Zelené střechy jako součást zelené infrastruktury sídel“ ve Světě techniky, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava.

Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že v Česku je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat.

Všechna díla, která budou do soutěže přihlášena, se představí na webové stránce www.zelenastrecharoku.cz. Oceněná díla budou publikována v tištěných i elektronických časopisech.

Novinkou letošního ročníku je hlasování veřejnosti, které se uskuteční na uvedené webové stránce od 15. května 2019 do 15. června 2019.

Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, která soutěž Zelená střecha roku pořádá od roku 2014, je profesním svazem sdružujícím odborníky. Také porota soutěže, která přihlášená díla navštíví a zhodnotí, je tvořena odborníky v oblasti projektování a realizaci vegetačního souvrství zelených střech.

Více informací včetně přihlášek do soutěže najdete na webu Zelená střecha roku 2019.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email