Cech strechárov Slovenska zve na sněm i na cechové dny

8. 1. 2020

Na začiatok februára pripravuje Cech strechárov Slovenska 24. Snem CSS s večerným spoločenským posedením a zimným strechárskym víkendom v hoteli Granit, Tatranské Zruby. Snem sa uskutoční 7. februára 2020 o 10 hod a spoločenské posedenie sa začína o 19 hod.

Pobyt na zimnom strechárskom víkende je možné využiť prostredníctvom zvýhodneného Strechárskeho víkendového balíčka, počas celého víkendu v dňoch od 7. do 9. februára 2020. Záujemcovia sa môžu prihlásiť vyplnením záväznej prihlášky, ktorú zašlú emailom na adresu cechstrecharov@cechstrecharov.sk s možnosťou prihlásiť sa na každú akciu aj zvlášť (posedenie alebo víkend). Podrobnosti nájdete na stránkach Cechu strechárov Slovenska.

Cechové dni 2020

Cechové dni 2020 pripravuje Cech strechárov Slovenska na február a marec roku 2020. Ide o 17. ročník odborných seminárov o strechách budov na tému: Domy s takmer nulovou spotrebou energie, konkrétne Vplyv detailov na konštrukciu strechy. Prednášky sú určené pre stavebný dozor, realizačné firmy, projektantov a architektov, stavbyvedúcich, investorov a správcov budov, pedagógov a stavebnú verejnosť. Prvý cechový deň sa uskutoční v Košiciach v hoteli Centrum 12. 2. 2020, druhý v Žiline 13. 2. 2020 v hoteli Holiday Inn, tretí vo Zvolene 11. 3. 2020
v hoteli Tenis a štvrtý v Nitre 12. 3. 2020 v hoteli Agroinštitút.

Více informací na webu: www.cechstrecharov.sk

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email