Držme si palce, odkazuje predseda Cechu strechárov

Vážené strechárky, vážení strechári, kolegovia.  

Keď sme si na poslednom sneme odsúhlasili Plán hlavných úloh Cechu strechárov Slovenska na rok 2020, nikto v tom momente nemohol tušiť, v akej situácii sa ocitneme o necelý mesiac a pol. 

Zažili sme už veľa obmedzení, ktoré súviseli s chrípkami či energetickou krízou. Ale taký rozsah obmedzení, akého sme svedkami v tejto dobe, si asi nikto nepamätá.

Z dôvodu pandémie sme museli zrušiť druhú časť cechových dní, zrušil sa veľtrh Coneco a výstava Domexpo. Museli sme zrušiť už pripravenú súťaž mladých strechárov v rámci veľtrhu Coneco. Museli sme odložiť zasadnutia Predstavenstva CSS a účasť na mnohých ďalších akciách, organizovaných našimi partnerskými spoločnosťami a organizáciami. Nie sú to práve pozitívne správy.

Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli na území Slovenska vyhlásené, Cech strechárov Slovenska žije a pracuje. Nestretávame sa osobne. Komunikujeme ako väčšina z Vás elektronicky alebo telefonicky.

Výsledkom našej práce je napríklad posledné vydanie spravodaja  STRECHÁR, ktoré bolo vydané v marci. V každom novom čísle sa snažíme priniesť niečo nové a užitočné nielen pre našich členov, ale aj pre širokú odbornú či laickú verejnosť. Približujeme aktivity cechu, profily našich členov, a tiež odborné témy Partnerských členov CSS.

Jedno staré príslovie hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré. Možno v týchto nie ľahkých časoch si nájdete čas na seba, svoje rodiny a na tie veci, ktoré by ste za normálnych okolností nestíhali. Možno sa naučíte niečo nové o práci on-line, možno zistíte, že sa dá fungovať aj inak, ako sme boli zvyknutí… a možno si v pokoji zoberiete do rúk spravodaj a nájdete inšpiráciu pre svoju ďalšiu prácu a aktivity.

Držme si všetci palce, aby sme sa dokázali vysporiadať s touto situáciou. Aby sa opatrenia, ktoré boli prijaté, čo najmenej dotkli našich pracovných a súkromných aktivít. Aby sme sa niečo nové naučili. Aby sme si viac pomáhali. Sme všetci na jednej lodi.

V mene Cechu strechárov Slovenska Vás môžem ubezpečiť, že pracujeme na tom, aby sme naplnili všetky naše plány a aktivity. Možno nie hneď, ale  postupne počas celého roka, krok za krokom…

Teším sa na naše spoločné stretnutia a ostávam s pozdravom.

Ing. Eduard Jamrich, predseda CSS

Bratislava 21. 4. 2020