Držme si palce, odkazuje predseda Cechu strechárov

21. 4. 2020

Vážené strechárky, vážení strechári, kolegovia.  

Keď sme si na poslednom sneme odsúhlasili Plán hlavných úloh Cechu strechárov Slovenska na rok 2020, nikto v tom momente nemohol tušiť, v akej situácii sa ocitneme o necelý mesiac a pol. 

Zažili sme už veľa obmedzení, ktoré súviseli s chrípkami či energetickou krízou. Ale taký rozsah obmedzení, akého sme svedkami v tejto dobe, si asi nikto nepamätá.

Z dôvodu pandémie sme museli zrušiť druhú časť cechových dní, zrušil sa veľtrh Coneco a výstava Domexpo. Museli sme zrušiť už pripravenú súťaž mladých strechárov v rámci veľtrhu Coneco. Museli sme odložiť zasadnutia Predstavenstva CSS a účasť na mnohých ďalších akciách, organizovaných našimi partnerskými spoločnosťami a organizáciami. Nie sú to práve pozitívne správy.

Aj napriek všetkým opatreniam, ktoré boli na území Slovenska vyhlásené, Cech strechárov Slovenska žije a pracuje. Nestretávame sa osobne. Komunikujeme ako väčšina z Vás elektronicky alebo telefonicky.

Výsledkom našej práce je napríklad posledné vydanie spravodaja  STRECHÁR, ktoré bolo vydané v marci. V každom novom čísle sa snažíme priniesť niečo nové a užitočné nielen pre našich členov, ale aj pre širokú odbornú či laickú verejnosť. Približujeme aktivity cechu, profily našich členov, a tiež odborné témy Partnerských členov CSS.

Jedno staré príslovie hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré. Možno v týchto nie ľahkých časoch si nájdete čas na seba, svoje rodiny a na tie veci, ktoré by ste za normálnych okolností nestíhali. Možno sa naučíte niečo nové o práci on-line, možno zistíte, že sa dá fungovať aj inak, ako sme boli zvyknutí… a možno si v pokoji zoberiete do rúk spravodaj a nájdete inšpiráciu pre svoju ďalšiu prácu a aktivity.

Držme si všetci palce, aby sme sa dokázali vysporiadať s touto situáciou. Aby sa opatrenia, ktoré boli prijaté, čo najmenej dotkli našich pracovných a súkromných aktivít. Aby sme sa niečo nové naučili. Aby sme si viac pomáhali. Sme všetci na jednej lodi.

V mene Cechu strechárov Slovenska Vás môžem ubezpečiť, že pracujeme na tom, aby sme naplnili všetky naše plány a aktivity. Možno nie hneď, ale  postupne počas celého roka, krok za krokom…

Teším sa na naše spoločné stretnutia a ostávam s pozdravom.

Ing. Eduard Jamrich, predseda CSS

Bratislava 21. 4. 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email