Hledá se Zelená střecha roku 2020, rozhodne i veřejnost

7. 4. 2020

Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně vyhlašuje již sedmý ročník soutěže Zelená střecha roku. Přihlášené stavby mohou soutěžit ve dvou kategoriích Veřejná zelená střecha a Rodinná zelená střecha. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 15. května 2020.

Podrobnosti a přihlášku nabízí web www.zelenastrecharoku.cz, na kterém budou od začátku června představena všechna soutěžící díla.

„Čeká nás pravděpodobně další horký a suchý rok, a právě zelené střechy mohou přispívat ke zlepšení klimatu ve městech tím, že zvyšují podíl ploch pokrytých vegetací“, přibližuje Jana Šimečková, ředitelka Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně.

Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat.

„V důsledku přibývajícího množství informací o rychlém postupu změny klimatu lze předpokládat, že trend přírodě blízkých opatření a energetických úspor ve výstavbě bude pokračovat i nadále. Rapidní úbytek biodiverzity, zvyšující se průměrná teplota, dlouhodobá sucha anebo naopak přívalové deště představují problémy, jimž je často snazší a levnější čelit přírodě blízkými opatřeními nežli těmi technologickými. Zelené střechy jsou jakožto jedno z těchto opatření oblíbeným způsobem, jak vracet zeleň do měst, která jsou na změny klimatu vzhledem k velké koncentraci obyvatel obzvláště citlivá”, popisuje předseda Rady sekce Zelené střechy Pavel Dostal.

Přihlášená díla navštíví odborná porota v průběhu měsíce června, případně července, podle toho, jak se bude vyvíjet současná situace. Porotci se při hodnocení zaměří na celkový záměr i kvalitu architektonického provedení a technických řešení, udržitelnost projektu, ale i aktuální stav zelené střechy. Přihlašovatelé, kteří vybudovali zelenou střechu v souladu s dokumentem Vegetační souvrství zelených střech – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu mohou získat pro svou stavbu i certifikát kvality.

Letos již po druhé v historii soutěže bude moci svůj názor vyjádřit i veřejnost, a to hlasováním o přihlášených dílech, které proběhne na portálu www.zelenastrecharoku.cz od 1. června do 31. srpna 2020.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 10. září 2020 u příležitosti odborné konference „Zelené střechy – vize budoucnosti“ v Praze. Na konferenci naváže druhý den odborná exkurze po zajímavých objektech se střechami pokrytými vegetací.

Přihlášku, přílohu přihlášky, fotografie, případně výkresy je nutné zaslat v digitální podobě na info@szuz.cz do 15. 5. 2020. Do soutěže mohou být přihlášena díla dokončená do 30. 4. 2020 na území České republiky.

Kontakt:

Ing. Jana Šimečková, ředitelka
Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně
Údolní 33, 602 00 Brno
info@szuz.cz, mobil: +420 777 581 544, www. zelenestrechy.info

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email