Ke kvalitní střeše patří kvalitní podstřešní fólie

11. 5. 2018

V dnešní době je podkročení bezpečného sklonu střešní krytiny běžné. V takovém případě je střecha ohrožena zafoukávanými vodními srážkami i náporovým větrem. To je nepříznivé pro celou její konstrukci, zvláště pak pro tepelné izolace z minerálních vláken. Bránit se však lze, a to použitím hydroizolačních střešních fólií.

Podstřešní fólie, aplikované jako doplňková hydroizolační vrstva, plní v konstrukci střechy významnou úlohu. Vodotěsně chrání tepelně izolační souvrství a nosné prvky střechy proti zafoukaným srážkám nebo kondenzaci na spodní straně krytiny. Na českém trhu je fólií široký výběr, je však třeba vždy volit ty, se zaručenou kvalitou, například od firmy TONDACH. Sortiment jejich fólií pro DHV (doplňková hydroizolační vrstva) je široký, takže pro každý typ střechy se najde řešení.

Do nové pokrývačské sezóny vstupuje TONDACH ČR se dvěma novinkami – podstřešními foliemi TONDACH FOL Thermo DT a TONDACH FOL Premium Mono. Na obě je poskytována systémová záruka deset let.

TONDACH FOL Thermo DT

Jedná se o vysoce difúzní membránu s plošnou hmotností 210 g/m2, která je   určená pro instalaci jak na krokve (přímo na tepelnou izolaci), tak na prkenný  záklop. Tato fólie má lepší tepelně izolační parametry, a to jednak díky plsti (flísu) na rubu fólie a také kvůli dvěma integrovaným páskám pro snadné a bezpečné  slepení k sobě. Zabezpečí tak 100% ochranu tepelné izolace při použití pro  stupně těsnosti 6 až 3. Systém je (při správném zabudování) zároveň větrotěsný, mimořádně pevný a díky flísu zvyšuje tepelný odpor podstřešní konstrukce.

Plošná hmotnost: 210 g/m2

Pevnost v tahu podélná/příčná: 380 N/350 N

Reakce na oheň: E

Odolnost proti pronikání vody: W1

Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd: 0,15 m

Test TU Berlin: USB-A/UDB-A

Systémová záruka: 10 let

TONDACH FOL Premium Mono

Tato vysoce difúzní membrána je určená pro vytvoření třídy těsnosti 2 a 1 na prkenný záklop. S výhodou se spojuje svařováním pouze horkým vzduchem nebo lepením za studena. Výsledkem je difúzně otevřené, ovšem zároveň vodotěsné podstřeší. Ideální použití je pro velmi nízké sklony střech a vikýřů.

Plošná hmotnost: 360 g/m2

Pevnost v tahu podélná/příčná: 420 N/490 N

Reakce na oheň: E

Odolnost proti pronikání vody: W1

Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd: 0,2 m

Test TU Berlin: USB-A/UDB-A

Systémová záruka: 10 let

Deklarované parametry fólií jsou výborné, ale k tomu, aby ve střeše správně a dlouhodobě plnily svou funkci, je nutné dodržet několik zásad:

– Nejvhodnějším podkladem je bednění z prken nebo fošen. Pokud je pro něj použita impregnace, musí být před pokládkou fólie suchá, aby nedošlo k potřísnění  fólie chemikálií.

– Nemělo by dojít ani k potřísnění fólie olejem z pily. Drobné flíčky oleje odstříknutého od řetězu nejsou problém, ale neměla by být olejem polita.

– Když je sklon střechy nižší, doporučuje se provést podtěsnění kontralatí.

– Kvůli UV záření je nutné fólie co nejdříve po pokládce zakrýt krytinou (do jednoho měsíce).

– Drobné trhlinky a poškození je nutné opravit pomocí pásek TONDACH Tuning Tescon.

Profesionální provedení a použití originálního příslušenství je klíčovým předpokladem pro ideální funkčnost celého střešního systému. V takovém případě je systémová záruka 10 let zcela na místě.

www.tondach.cz

Komerční sdělení

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email