Konference Defekty budov 2022

21. 11. 2022

(Aktualizováno) Letos již počtrnácté se 24. listopadu 2022 v Českých Budějovicích bude konat mezinárodní odborná konference Defekty budov. Konferenci pořádá Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků konference zaměřujících se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a budov.

Letošní ročník bude specificky zaměřen na solární energetiku. Evropský energetický trh se v tomto desetiletí výrazně promění. V době rostoucích cen energií je patrný velký zájem o solární energetiku, a to především fotovoltaiku. Správná realizace a eliminace případných stavebních poruch bude hlavním tématem konference. Program konference je rozdělen do tří bloků: Fotovoltaické systémy na šikmých střechách se skládanou krytinou, Fotovoltaické systémy na plochých střechách s povlakovými hydroizolacemi. Třetí blok nese název: Zkušenosti, diagnostika a bezpečnost fotovoltaických systémů. Druhý blok přednášek je připraven ve spolupráci se Sdružením výrobců pro ploché střechy, jehož členové zajišťují část přednášek.

Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Hlavním mediálním partnerem je časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu, Konstrukce a internetové portály iMaterialy.cz, Izolace.cz a Konstrukce.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také akademičtí pracovníci a studenti. Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Bližší informace ke konferenci, jejímu programu a registraci lze průběžně sledovat na stránkách konference http://defektybudov.vstecb.cz/.

Program konference:

1. Blok: Fotovoltaické systémy na šikmých střechách se skládanou krytinou

 • Fotovoltaické systémy v kontextu dalších zdrojů el. energie a povolovací procesy v rámci instalace fotovoltaických systémů, Blerand Osmani (ERDENERGIE s.r.o.)
 • Fotovoltaické systémy – základní přehled, Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. (Solární asociace)
 • Kotvení fotovoltaických panelů na drážkovanou plechovou krytinu, Ing. Martin Link (RHEINZINK ČR s.r.o.)
 • Fotovoltaické systémy na střechách se skládanou keramickou krytinou, Mgr. Daniel Frejvald (Wienerberger s.r.o.)

2. Blok: Fotovoltaické systémy na plochých střechách s povlakovými hydroizolacemi

 • Konstrukční systémy fotovoltaiky na stávajících a nových plochých střechách, Blerand Osmani (ERDENERGIE s.r.o.)
 • Způsoby instalace fotovoltaických systémů z pohledu realizační firmy, Pavel Rybníček, DiS. (Izolex Moravia, spol. s r.o.)
 • Odvodnění, záchytné systémy a prostupy na střechách s FV, Jan Dvořák (TOPWET s.r.o., člen Sdružení výrobců pro ploché střechy)
 • Problematika přitížení střechy z TR-plechu FV panely. Tenkostěnné výztuhy v TR-plechu pro prostupy s požární odolností, Ing. Miloš Lebr, CSc (Kovové profily s.r.o.)
 • Upevnění TR-plechu jako nosné konstrukce a střešní skladby, Ing. Tomáš Gajdzica (EJOT CZ, s.r.o.)
 • Fotovoltaické systémy z pohledu výrobců povlakových krytin Fatra, a.s., Ing. Ivan Kučera a AXTER CZ, s.r.o., Dr.-Ing. Petr Jůn
 • Fotovoltaické systémy z pohledu výrobců tepelných izolací Puren s.r.o., Ing. arch. Luděk Kovář a ROCKWOOL, a.s., Halina Kučerová, Petr Epstein

3. Blok: Zkušenosti, diagnostika a bezpečnost fotovoltaických systémů

 • Zkušenosti s fotovoltaickými systémy na plochých střechách, doc. Ing. Matek Novotný, Ph.D. (ČVUT FA Praha)
 • Diagnostika fotovoltaických systémů pomocí termokamery, Ing. Anna Mikešová Korbářová, Ph.D. (W-Technika group s.r.o)
 • Požární bezpečnost fotovoltaických a bateriových systémů, Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. (Solární asociace)

Ing. Jan Plachý, Ph.D.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email