Konference Defekty budov již podéváté

5. 1. 2018

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2017 proběhl v prostorách auly Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích již 9. ročník mezinárodní vědecké konference Defekty budov.

Konferenci pořádala Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Katedra stavebnictví, ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Na začátku účastníky konference přivítala garantka konference prof. Ing. Ingrid Juhásová – Šenitková, CSc. Následně své úvodní řeči přednesli rektor VSTE doc. Ing. Marek Vochozka, MBA. Ph.D., a náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Ing. Jiří Koliba. Na konferenci zazněla řada velmi zajímavých příspěvků v tématických blocích: BIM ve stavebnictví, Analýza stavebních konstrukcí a Stavební materiály.

Především v bloku zabývajícím se Informačním modelem budovy (BIM) ve stavebnictví se živě diskutovalo a čas vyměřený pro jednotlivé příspěvky se ukázal jako příliš krátký. Hlavním tématem diskuze byl přínos BIM pro jednotlivé účastníky stavebního řízení. Hlavní slovo měli zástupci společností di5 architekti inženýři, Metrostav, a. s., a Stavebniny DEK, a. s. Živá byla také diskuze u příspěvku zabývajícího se zaváděním nových norem, kde právě normy představují jednu z prevencí odstranění budoucích vad a defektů konstrukcí a budov.

Jednotlivé bloky konference moderovali střídavě zástupci pořádající VŠTE a odborníci z praxe, doc. Dr. Luboš Podolka, doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc., Ing. Vladimír Nývlt, NBA. Ph.D., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D, a Ing. Ivo Petrášek. Hlavním mediálním partnerem konference byl časopis Střechy-Fasády-Izolace.

Ing. Jan Plachý, PhD.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email