Konference Izolace 2021 proběhne formou webináře

11. 1. 2021

Vážení přátelé, dámy a pánové, jako každý rok, tentokráte 4. února 2021, bude konference Izolace. Jako každý rok se budu těšit na všechny příspěvky a další události svázané s touto konferencí. Jako každý rok to však nebude – bude bohužel webinář.

Jako každý rok však doufám v to, že pro každého posluchače bude tato konference zajímavá a přinese spoustu nových informací.

Jako každý rok doufám, že budeme sledovat pokrok. V této době to však plně nebude jen otázka klasických přednášek v naplněném sále, ale bude to šíření informací jinými metodami. Bohužel se budeme muset zříci příjemného setkávání, zato budeme mít možnost zjistit, zda i alternativní možnosti zajistí sdílení informací.

Jako každý rok přednáším v rámci FA ČVUT své milované izolace. Letos se mi to nepoštěstilo a veškerá výuka byla a je distanční. Je to divné, povídat a dělat vtípky bez okamžité reakce posluchačů. Nicméně si na to lze zvyknout. Jedna z významných pozitivit je v oblasti zpracovávání seminárních prací, kdy je možné tyto práce lépe sledovat a lépe, průběžně, opravovat. Takže vše negativní má i svá pozitiva.

Pro rok 2021 jsme připravili trochu jiný koncept konference, kde dominantní pozornost bude věnována konstrukčním detailům v kontextu stavby. Tedy tvorba detailů v souvislosti s použitými materiály a konstrukčními prvky.

Dominantním tématem budou ploché střechy a jejich detaily.

Základní blok konference bude složen z příspěvků, které se budou zabývat detaily obecně. Zde bych chtěl zejména jmenovat paní doc. Ing. Šárku Šilarovou, CSc. (která bude současně i konferenci řídit spolu s Ing. Eduardem Schilhartem, CSc.), její příspěvek bude o korektním navrhování konstrukčních detailů, já budu mít příspěvek na téma Zásadní chyby při navrhování konstrukčních detailů. Poslední příspěvek tohoto bloku bude mít pan Jiří Doležal, který dokáže udělat i neudělatelný detail. Sám jsem toho byl svědkem, takže nekecám.

Kromě těchto tří budou se svými příspěvky participovat i další specialisté, včetně pana prof. Ing. Jozefa Oláha, pana Josefa Krupky a mnohých dalších.

Další bloky budou zaměřeny na technické řešení detailů v rámci dominantně výrobních firem, které také disponují směrnými řešeními – detaily. Ty směrné detaily pak budou shrnuty na webu, kam bychom chtěli umístit vybraná technická řešení, která považujeme za korektní a bezpečná.

Každá firma, každý výrobce nebo dodavatel má jiný přístup k šíření konstrukčních detailů, proto si myslím, že shromáždit je na jednom místě by bylo velmi důležité a pozitivní pro všechny. Od studentů až po projektanty, kteří mnohdy hledají, a hledají marně nebo na špatných místech.

Konference Izolace 2021 proběhne formou webináře – 4. února 2021

Konstrukční detaily střech s povlakovými izolacemi (podle nové ČSN 73 1901) nebo Konstrukční detaily plochých střech

Toto téma je velmi důležité – jednak z hlediska správného technického řešení konstrukčních detailů, aby měly všechno, co potřebují, jednak také z hlediska zacházení s technickými podklady pro samotné konstrukční detaily.

Každý chápe, že konstrukční detail musí být navržen, realizován tak, aby dlouhodobě a bezproblémově fungoval. Ale je nutné velmi pečlivě tyto detaily publikovat a snad ještě důležitější je správa detailů, protože žijeme v dynamicky fungující době a vše zastarává. Takže používání detailů, které byly moderní před 10 lety, není úplně optimální a je vždy nutné sledovat současné technické trendy, ale i ve správě databáze konstrukčních detailů.

V rámci realizace konstrukčního detailu – ploché střechy – vnímám několik velmi významných bodů:

  1. Navrhování izolačních detailů má svá pravidla, která by každý projektant měl znát a respektovat. Když ne, pak by měl přebírat ty informace, které jsou korektní, a ne bezhlavě surfovat po internetu, kde je bohužel i velké množství nekorektních nebo zastaralých informací.

V případě, že je v projektu identifikován detail tohoto typu, pak je potřeba celý projekt velmi pečlivě prověřit, protože na tomto detailu je špatně vše, resp. tam není řešeno vůbec nic.

Při krátkém rozboru dojdeme k mnoha vadám, ze kterých vybírám:

  • Formálně v detailu nejsou žádné kóty, které by tento detail popisovaly. Je nakreslen jednou tloušťkou čar, což je také nepřehledné, co je v řezu a co není.
  • Skladba, která je tam jako pochozí, je ve vysvětlivkách publikována jako betonová dlažba do pískového lože. Nikde tam není odvodnění, protože voda se zarazí na něčem, co ani není popsané a vytvoří se louže, a to nemluvím o zimě, kdy se zvednou jednotlivé dlaždice, a to nemluvím, jak se ten písek bude zhutňovat.
  • V celém detailu chybí mechanické kotvení, takže člověk neví, co je připevněno, kam a jak.
  • Zarážka dlažby není absolutně popsána, tím méně, aby bylo popsáno její kotvení k podkladu.

Celý detail je nepoužitelný, a to jak po faktické, tak i po formální stránce. Toto je příklad něčeho, co je absolutně špatně, ale ve většině případů potkávám, že detaily vykazují menší množství chyb, ale jsou stejně závažné. Nezáleží na množství, ale na kvalitě. Možná že by bylo vhodné zavést slovník nebo gramatiku hrubých stavebních chyb.

  1. Použití prefabrikovaných tvarovek – resp. prefabrikace. Jejich výroba a aplikace v reálném životě výrazným způsobem ulehčuje provádění a zvyšuje bezpečnost realizovaných izolačních systémů. Tedy jeden z prvních poznatků je, že když jsou použity korektní izolační tvarovky, pak je riziko vyplývající z provádění konstrukčních detailů výrazně zmenšeno.

Samozřejmě i u tvarovek se můžeme setkat s vadami, které potom vyústí v poruchy. Jedná se zejména o případy, kdy jsou použity tvarovky, ale z nekvalitních materiálů.

Zde je patrný pohled na nekvalitní materiál (krokodýling) ve srovnání s kvalitním. Přičemž ten nekvalitní byl použit při výrobě tvarovek, které obalují prostupy nalevo.

  1. Vlastní provádění konstrukčních detailů je to nejnáročnější, co čeká na izolatérskou firmu. Každá izolatérská firma je organizovaná do part, které se skládají z parťáka, který vše organizuje a provádí dominantně konstrukční detaily, pak je tam další člen, který provádí svařování izolace v ploše, a zbývající členové, 1 až 2, připravují materiál ke zpracování a vykonávají další pomocné práce.

Na základě mnoha let zkušeností mám určité nacvičené reflexy, jak se koukat na projekt, jak se koukat na stavbu. Vždy začínám s kontrolou od nejsložitějšího detailu nebo něčeho komplikovaného. Prakticky vždy se něco takového najde, a to buď v projektu, nebo na stavbě.

V případě, že toto komplikované je vyřešeno řádně a bez vad, pokračuji k ostatním věcem už jen letmo, protože když někdo pečlivě vyřeší komplikovanost, pak jednoduché věci jsou pro něj hračka.

Při kontrolách projektu platí to samotné, ale výsledků je víc, nejen správně/nesprávně, ale i velký pozor – to je tehdy, když v projektu chybí právě ty detaily, které jsou komplikované, a právě tedy rozhodující. Takže když při kontrole projektu identifikuji absenci důležitých detailů, pak provádím kontrolu velmi pečlivě, protože takovýto projekt mnohdy skrývá značnou míru záludností, kterou je nutné identifikovat a pokud možno napravit.

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Více ke konferenci Izolace 2021 na www.izolace.cz v sekci Konference.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email