Kouzelná proměna střechy na panelovém domě

24. 3. 2021

Pro každého „střechaře“ je střecha vždy něčím jedinečná. Pokud se setká několik šikovných firem, které rozumí svému řemeslu, může vzniknout ze střechy doslova unikát.

Dokonce lze proměnit i obyčejnou střechu panelového domu doslova v zelený ráj. Střecha najednou nemusí být jen obyčejná šedá plocha zapadající do šedi celého betonového sídliště. Může vynikat nejen svojí funkčností, ale i neotřelým vzhledem, barevností, a v neposlední řadě má i ekologický přínos.

V Brně-Bohunicích si majitelé domu vzali za své vytvořit dům zcela jedinečný. Chtěli spojit všechny prvky funkčnosti střechy a současně i ekologické cítění. Podařilo se jim skloubit praktičnost ploché střechy s přírodou. Zelený koberec na střeše panelového domu to jen dokazuje.

Aby se na střechu další desítky let nemuselo vstoupit a byla zcela bezúdržbová, bylo nutné nejdříve vše na střeše zrekonstruovat. Stará asfaltová krytina vyžadovala výměnu za novou, moderní PVC.

Současně byla provedena rekonstrukce vývodů vzduchotechniky. Tuto práci si vzala na starost realizační firma pana Otýpky přímo pod odborným dohledem Ing. Radima Otýpky, technika v oblasti vzduchotechniky. Bylo provedeno nové oplechování betonových patek nad šachtami. Systém vzduchotechniky se neměnil, jen se vylepšil odtahový výkon. Původní systém byl postaven na ventilátorech v bytech a přirozeném odtahu přes pasivní mřížky na střeše.

V tomto případě nebylo nutné instalovat pomocné elektrické ventilátory, ale pro podpoření tahu stačilo použít bezelektrické ventilační turbíny (průměr 350 mm). Ventilační turbíny umístěním nad šachtou zajistí přímý a rychlejší odtah vzduchu z šachty. Původní systém s pasivními mřížkami byl právě při větrném počasí méně účinný, protože vítr často srážel vzduch zpět do šachet. Turbíny odtah vhodně usměrňují.

Následně mohlo dojít k pokládce ochranné textilie a speciální směsi hlíny vhodné pro plánované suchomilné rostliny. Z rostlin se zde použily především nenáročné a bezúdržbové rozchodníky, mechy a sukulenty.

Střecha tím získala několik extra výhod. Z hlediska komfortu obyvatel domu střecha mnohem lépe reaguje na extrémní teploty, v létě působí jako významný chladicí prvek, v zimě naopak skvěle izoluje. Hlavní střešní PVC fólie je ukryta před UV-zářením, tudíž tolik nestárne. Střecha má i mnohem lepší hlukověizolační parametry.

Bonusem je ekologický aspekt, protože tato odlehčená zelená střecha velmi užitečně pracuje s vodou, při deštích významně pohlcuje a zadržuje vodu a tu pak pomalu vypouští zpět do vzduchu (zvlhčuje, okysličuje a ochlazuje vzduch). Nedojde tak k odtoku dešťové vody do kanalizace a jejímu znehodnocení.

Střecha se tudíž chová velmi ekologicky a přitom má mnoho zásadních přínosů nejen pro uživatele domu, ale pro celé okolí.

Věříme, že se těchto typů střech začne objevovat větší množství a že to zlepší nejen komfort bydlení v bytových domech, ale napomůže i z pohledu ekologického. Srážkových vod je čím dál méně a nechat je bez užitku odtéct do kanalizace je velká škoda pro nás i další generace.

Je vhodné ještě upozornit, že na tento typ střech lze čerpat i dotace, např. v Brně se jedná o dotaci z programu Zeleň střechám.

Ing. Radim Otýpka
www.klimahaus.cz
603 931 305

Placená reklama

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email