Které střechy nesou hrdý titul Mistrovské dílo 2021?

9. 9. 2022

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek, je garantem špičkové kvality řemesel souvisejících se střechami. Přes vysoko nastavenou laťku pro všechny členy cechu se najdou realizace, kde řemeslné zpracování nepřehlédnutelně ční nad ostatními. Právě taková díla si vytkla za cíl vyhledávat Soutěž o Mistrovské dílo, aby se stala vzorem pro ostatní a současně byl vzdán hold umění lidských rukou. Pořadatelem soutěže je Cech KPT ČR.

Nejedná se o soutěž v pravém slova smyslu. Výstižnější by bylo hovořit o pomyslné síni slávy, kde jsou soustředěny všechny mistrovské realizace s ukázkově využitým řemeslným fortelem. Nestanovuje se pořadí, nerozhoduje rozsah práce či druh řemesla. Jediným kritériem je špičkové řemeslo použité v praxi.

Protože v soutěži jde o opravdu „top“ řemeslo, nepočítají se soutěžící na stovky. V ročníku 2021 přihlásilo 32 soutěžních prací celkem 19 firem. Potěšující je, že tři z nich nebyly z řad členů cechu. Nejsilněji byly obsazeny kategorie klempíř a pokrývač, poskrovnu bylo realizací tesařských. Ploché střechy se v cechu teprve zabydlují, takže dvě přihlášené akce jsou úspěch. Z tohoto výčtu vybírala nejlepší řemeslné počiny porota složená z odborníků z cechu, pánů Libora Urbánka, Jaroslava Kousala a Ing. Karla Stýbla. Do pomyslné síně slávy porota po dlouhých diskuzích poslala 13 mistrovských ukázek řemesla.

Mistrovská díla v oboru pokrývač:

Realizační firma: Krolan s.r.o., oceněné dílo: Rekonstrukce střechy bytového domu na Rašínově nábřeží, Praha 2
Realizační firma: Karel Švec, oceněné dílo: Rodinný dům Rabštejn
Realizační firma: Pario s.r.o., oceněné dílo: Rekonstrukce objektu B, Univerzita Hradec Králové
Realizační firma: H&B delta, s.r.o., oceněné dílo: Dům dětí a školní jídelna Melč
Realizační firma: FAS Maniny s.r.o., oceněné dílo: Proboštství Pražského hradu
Realizační firma: Střechy Vrňata & Žáčik s.r.o., oceněné dílo: Rodinný dům Mukařov

Mistrovská díla v oboru klempíř:

Realizační firma: Miroslav Špatenka, oceněné dílo: Svod schovaný v těle ještěrky
Realizační firma: Klempířství Daněk Lukáš, oceněné dílo: Rekonstrukce věžičky na budově společnosti V.H.P. v Ivanovicích na Hané
Realizační firma: FAS Maniny, s.r.o., oceněné dílo: Řezbářský ateliér s válcovou střechou v Praze 13

Mistrovská díla v oboru tesař:

Realizační firma: Tesařství Čenda, oceněné dílo: Cisterciácké opatství Osek
Realizační firma: Tesařství Čenda, oceněné dílo: Římskokatolická farnost Novosedlice, kostel sv. Valentina
Realizační firma: Tegmento s.r.o., oceněné dílo: Kostel sv. Mikuláše v Šitboři

Mistrovská díla v oboru pokrývač plochých střech:

Realizační firma: IzoDol s.r.o., oceněné dílo: Centrum současného umění DOX, Praha 7

Slavnostní předání certifikátů a oficiální uvedení oceněných děl do pomyslné síně slávy proběhne 30. září 2022 na zasedání Valné hromady Cechu KPT ČR v Pivovaru Dašice.

Alena Georgiadisová, Cech KPT ČR

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email