Lávka nad Bazaly je po rekonstrukci zároveň vyhlídková

Oprava železobetonové lávky nad Bazaly je od podzimu u konce. Přemosťuje čtyřproudou silnici z ulice Nejedlého přes Českobratrskou ve Slezské části Ostravy. Původní účel, kdy po ní kráčely davy fanoušků na fotbalové zápasy ostravského Baníku, je dávno pryč.

Společnost Ostravské komunikace se ujala náročné rekonstrukce původní notně zchátralé lávky. Zatékání dešťové vody do mostní konstrukce, včetně rampy a přístupových schodišť bylo hlavním důvodem jejího poškození. Průběh prací jsme již dříve zdokumentovali, nyní předkládáme zcela nový objekt.

Co se změnilo? Opravená původní přístupová schodiště umožňují bezpečný vstup na rovněž dokonale opravenou mostovku, opatřenou masivním plným i sloupovým železným zábradlím, s příslušnou patinou a vnějším nápisem SLEZSKÁ !!! Dále truhlíky se zelení, lavičky a hlavně – nové panoramatické okno. To umožňuje rozhled  na podstatnou část slezské i moravské oblasti Ostravy a hlavně na fotbalový stadion Bazaly, jeho tři hřiště, novou tribunu a příslušné zázemí sloužící výuce fotbalového dorostu, přesněji Fotbalové akademii.

Po sestupu pokračuje schodiště novým chodníkem na zastávky trolejbusů, jejichž sedačky a zakrytí připomínají ikonické střídačky náhradníků. Chodník končí u brány, kterou se dříve vstupovalo do horní části ochozů hlediště. Pamětníci, domorodci i návštěvníci si tedy takto připomínají tehdejší atmosféru utkání. Současní chodí na ligu do Vítkovic, na Městský stadion, který již několik let je domovem hráčů a realizačního týmu Baníku Ostrava. Takže končíme sloganem bývalého televizního reportéra Víta Holubce: „Sportu zdar a fotbalu zvlášť!“

Text a foto: Zdeněk Svoboda