Lidové stavitelství bude k vidění v novém areálu Kolibiska

27. 8. 2021

Po více jak 40 letech buduje Valašské muzeum v přírodě (VMP) další areál s názvem Kolibiska. Jedná se o výjimečný úkol, který nemá v současné době v naší zemi obdobu. K prvním stavbám nového areálu patří Hájovna, která postupně roste na pozemcích muzea za Valašskou dědinou v Rožnově pod Radhoštěm.

Stávající revírní objekt byl postaven v roce 1920 ve Valašské Bystřici a má svou historickou hodnotu. Nacházely se zde byty i kanceláře a na půdě se sušila semena stromů. V posledních letech objekt využívala správa Lesů ČR, která ho nabídla Valašskému muzeu v přírodě. Stavba je značně adaptovaná (zvětšená okna, nové komíny, otopný systém, úpravy vnitřní dispozice). Má však relativně dochovaný srub. Jedná se o charakteristickou funkci budovy každé horské vesnice na pomezí intravilánu a lesního prostředí.

Hájovna na původním místě ve Valašské Bystřici

Původní dispoziční řešení dělilo přízemí budovy na dva až tři služební byty. Později od 70. let zde vznikly kanceláře se zázemím. V patře byl volný prostor – půda, kde se sušily semena lesních stromů. Nová interiérová dispozice v přízemí bude rozdělena vstupní chodbou. V pravé části vznikne expozice bytu hajného, vlevo kancelář revírníka z období počátků 50. let minulého století. Zbývající část poslouží provozním potřebám zaměstnanců muzea. Po jednoramenném schodišti bude přístupné i patro, které budou využívat hlavně účinkující programů jako zázemí.

Dvoupodlažní roubená budova hájenky je obdélníkového půdorysu 17,7 x 9,65 m, výšky 7,425 m. Nosnou konstrukci valbové nezateplené střechy tvoří vaznicový krov, střešní krytina je z falcovaného plechu. Dveře i okna jsou dřevěné, natřené olejovou barvou podle vzorků z původních nátěrů. Základové konstrukce budou provedeny z kamene. Zcela hotová by hájovna měla být na konci letošního roku.

Nový areál se otevře za šest let

Areál Kolibiska o ploše zhruba 125 tisíc m2 bude navazovat na Valašskou dědinu. Jeho hlavní náplní v časovém vymezení od konce 18. století do poloviny 20. století je představit podoby horského zemědělství, salašnictví a různé způsoby zpracování dřeva jako zdroje obživy. Součástí bude také pohled na rekreační a turistické využití Beskyd v minulosti.

Neméně významným posláním tvorby nového areálu je záchrana zánikem ohrožených objektů tradičního lidového stavitelství dosud stojících na původních místech. Odsud budou převezeny do muzea a ošetřeny tak, aby mohly být součástí expozice. Dále areál dotvoří vědecké rekonstrukce staveb nedochovaných a rovněž moderní vstupní budova nebo multimediální centrum.

Nový areál Kolibisek bude členěn na jednotlivé celky dle originálních staveb, například Horní Vsacko, obsažené souborem originálních vrchových chlévů z Nového Hrozenkova. Salaše z Radhošťského masivu budou představovat pastviny s kolibami. Otevření nového areálu je naplánováno na rok 2027.

Zdroj: tiskové zprávy VMP

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email