Nezabúdajte na sociálne odvody!

23. 4. 2018

Dňa 27. februára 2018 sa konalo pracovné stretnutie Prezidenta Slovenského živnostenského zväzu SŽZ Stanislava Čižmárika a Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera, za účasti Štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša.

Stretnutia sa zúčastnila Generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jana Kolesárová, prvý Viceprezident Slovenského živnostenského zväzu Ján Palenčár, Viceprezident Slovenského živnostenského zväzu Branislav Masár a Generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu Miriam Bellušová.

Ústrednými témami rokovania bolo zlepšenie sociálneho postavenia živnostníkov ako samozamestnávateľov a možnosti ich začlenenia do štruktúr národného sociálneho dialógu, tzv. tripartity, kde sú podľa názoru predstaviteľov Slovenského živnostenského zväzu, vzhľadom na svoj kľúčový význam v slovenskom hospodárstve, nedostatočne zastúpené.

72 % živnostníkov platí v súčasnosti sociálne odvody z najnižšieho vymeriavacieho základu. Ďalšia nie nevýznamná skupina živnostníkov neplatí žiadne sociálne odvody.

Tieto skutočnosti, ktoré sa javia v krátkodobom hľadisku ako zaujímavá finančná úspora, znamenajú v čase odchodu do dôchodku určenie neprimerane nízkeho dôchodku, ktorý nepokryje reálne životné potreby, alebo v tom horšom prípade ostane živnostník nekrytý sociálnym poistením bez nároku na dôchodok a začlení sa do systému dávok v hmotnej núdzi, so životnými podmienkami na hranici chudoby.

Slovenský živnostenský zväz apeluje na potrebu vytvárať vyvážené a spravodlivé podmienky podnikania a spoločenského zapojenia pre všetky osoby.

Preto navrhuje zvyšovať povedomie živnostníkov o dôsledkoch nezapojenia sa do dôchodkového poistenia, alebo o rizikách platenia minimálnych možných odvodov. Obdobne, živnostníci majú možnosť poistiť sa dobrovoľne úrazovým poistením, kým zamestnanci sú úrazovo krytí povinne. Dobrovoľnú možnosť však využíva len minimum živnostníkov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR tieto podnety na zlepšenie informovanosti živnostníkov v oblasti dôchodkového a úrazového poistenia víta.

Zdroj: Slovenský živnostenský zväz SZŽ

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email