Nic na světě není bezúdržbové

11. 8. 2023

Přestože norma (ČSN 73 1901) doporučuje kontrolu střechy každého půl roku, pravidelný servis ploché střechy provádějí jejich majitelé jen zcela výjimečně.

S technologickým pokrokem přibývá střešních prvků. Ať jsou to střešní vpusti, větrací komínky, světlovody, kabelové prostupy, vzduchotechnické jednotky či jiné moderní vymoženosti. Každý prostup však představuje zvýšené riziko vzniku poruchy. Z vlastních zkušeností při lokalizaci poruch víme, že v případě zatékání máme největší šanci nalézt poruchu právě u střešních prostupů.

Kdy jste naposledy obnovili degradovaný zakončovací tmel? Životnost hydroizolace se udává zhruba 20 let. Avšak například tmel, kterým je zakončen téměř každý prostup, často i hydroizolace po celém svém obvodu (je tedy nezbytný pro vodotěsnou funkci střechy), má životnost podstatně kratší. Měl by být obnoven přibližně každé tři roky (obr. 1).

S přibývajícím věkem hydroizolace, kdy vlivem UV záření dochází ke ztrátě elasticity, se riziko poruch zvyšuje. Zanedbaná pravidelná údržba může rychle přivést střechu do havarijního stavu. Nejde pouze o zmíněný tmel. Zanesené vpusti (obr. 2) způsobují zadržování vody a tvorbu kaluží.

Na usazených nečistotách bují vegetace, jejíž kořeny dokážou hydroizolací prorůst (obr. 3).

Provádět pravidelnou a kvalitní údržbu střechy svépomocí jistě není snadné, často ani možné. Proto zajišťujeme našim zákazníkům kromě defektoskopických služeb také pravidelné servisní kontroly a odbornou údržbu střech. Pravidelný servis vám uspoří nemalé peníze. Včasné lokální opravy drobných poruch či jen rizikových míst jsou jistě výrazně levnější než opravy nutné v případech, kdy je celá skladba již nasáklá vodou.

Díky odborné údržbě lze nejen minimalizovat rizika zatékání a předejít střešní havárii, ale prodloužit též samotnou životnost hydroizolační fólie. Především pro majitele bytových domů, administrativních objektů a průmyslových hal, s krátící se životností hydroizolace, je pak nedocenitelná možnost včas zařadit výměnu do plánu investic.

Myslete na svoji střechu.

Více informací naleznete na našich stránkách www.spravastrech.cz.

Ing. Přemysl Pospíšil (technický ředitel, Česká Správa Střech, s.r.o.)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email