O Českou cenu za architekturu se letos uchází 192 realizací

4. 5. 2020

O titul v 5. ročníku České ceny za architekturu (ČCA) se uchází 192 děl. To je vyšší počet než vloni. Mezinárodní odborná porota z nich nyní vybere užší okruh nominovaných. Nejvyšší ocenění, tedy Finalisté ČCA a držitel Hlavní ceny ČCA, pak budou vyhlášena na slavnostním galavečeru 24. listopadu. Uděleny budou také Ceny za výjimečný počin, jejichž výběr provádí Akademie a Grémium ČCA, a Ceny partnerů.

Do soutěžní přehlídky České komory architektů se letos mohla přihlásit díla realizovaná na území České republiky mezi lety 2015 až 2019. Více než polovina realizací (108) byla dokončena v loňském roce, čtyři pětiny pak dohromady za poslední dva roky (153). Novostavby podobně jako v předchozích ročnících převládají nad rekonstrukcemi a činí přibližně tři pětiny z přihlášených projektů (117). I letos se potvrzuje, že důležitým tématem výstavby v České republice zůstává bydlení, i když počet přihlášených staveb určených pro bydlení průběžně mírně klesá. V letošním ročníku ČCA tvoří rodinné a bytové domy, rezidenční komplexy, chaty i chalupy dvě pětiny přihlášených děl (77). Katalog všech přihlášených realizací je volně přístupný na webu soutěžní přehlídky.

Převažují soukromé investice, mezi veřejnými jsou i realizací ze soutěže

Za více než dvěma třetinami projektů (133) stojí soukromí investoři. Poměr veřejných zakázek ovšem letos vzrostl (59), tradičně je u nich výraznější podíl rekonstrukcí, které tvoří skoro polovinu (29). Pět staveb přihlášených do letošního ročníku přehlídky vzešlo architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od České komory architektů (oproti loňským sedmi). Jedná se o Památník Jana Palacha ve Všetatech / MCA atelier (soutěž v roce 2016), Hasičskou zbrojnici a zázemí technických služeb v Líbeznicích / EHL & KOUMAR ARCHITEKTI (soutěž v roce 2017), Základní školu Amos pro Psáry a Dolní Jirčany / SOA architekti (soutěž v roce 2013), Novou radnici Prahy 7 / Atelier bod architekti (soutěž v roce 2016) a Archeopark Mikulčice / M&P Architekti – Krajinářská architektura (soutěž v roce 2009).

Třetina děl realizovaných v Praze

Z přihlášených realizací vznikla třetina v Praze (58), což je oproti předchozímu ročníku, který zaznamenal nárůst, pro změnu opět pokles. Propad zaznamenalo druhé největší město, Brno, kde jsou jen tři letošní přihlášené stavby. Z krajů výrazně vede před ostatními v počtu projektů ucházejících se o ocenění stejně jako vloni Středočeský kraj (36, v roce 2019 „jen“ 27). Celkově jsou v regionech postaveny dvě třetiny děl.

Projekty pro bydlení tvoří téměř polovinu přihlášených realizací

Typologicky tvoří dvě pětiny přihlášených staveb (77) projekty pro bydlení, stejně jako v předchozím ročníku přehlídky. Tři pětiny se pak vyznačují pestrou skladbou realizací, mezi kterými nechybí administrativní budovy a zázemí firem (21), školská a vzdělávací zařízení (18), veřejná prostranství (12), kulturní a společenská zařízení (9), stavby sloužící službám a obchodu (9), hotely a restaurace (9), veřejné budovy (7), památky (7), zdravotnická zařízení (6), dopravní stavby (6), rozhledny a vyhlídky (5), sportovní stavby (4, oproti loňským 9) nebo sakrální stavby (4), ale i stavby drobného rozsahu.

Realizace trvá v průměru tři roky

Zajímavý je údaj o průměrné délce realizace stavby (od projektu po dokončení stavby) přihlášené do letošního ročníku přehlídky, která o pár dní přesahuje 3 roky.

Mezinárodní odborná porota

Práci architektů bude hodnotit sedm erudovaných zahraničních expertů. Je mezi nimi krajinářský architekt, urbanista a akademik Henri Bava (Francie), spoluzakladatel ateliéru Agence Ter působícího v Paříži, Karlsruhe, Šanghaji a Los Angeles. Zaměřuje se na snoubení oblasti architektury, urbanismu a krajinářské architektury v pestrých projektech parků, veřejných prostranství, územních plánů a městského plánování. Další porotkyní je architektka Alessandra Cianchetta (Velká Británie) praktikující ve vlastním ateliéru sídlícím v Londýně a Paříži. Ateliér zpracovává projekty z oblasti architektury i urbanismu se zvláštním zájmem o regeneraci městských ploch a kulturní či administrativní objekty. Cianchetta je aktivní také v akademické sféře. V porotě ČCA 2020 dále zasedá architektka Jeanne Dekkers (Nizozemsko), která vede v Delftu vlastní ateliér pracujícím na široké škále projektů – návrhům vzdělávacích zařízení, objektů pro bydlení, interiérovému designu včetně designu nábytku, ale i územním plánům. Dekkers je velmi aktivní v akademické i odborné sféře, věnuje se také publikační činnosti. Členkou poroty je architektka a teoretička Gillian Horn (Velká Británie), která se aktuálně realizuje v akademické sféře a výzkumu, současně je hlavní přispěvatelkou magazínu Royal Institute of British Architects (RIBA). Do loňského roku působila 15 let v ateliéru Penoyre & Prasad. Další z porotců, architekt Csaba Nagy (Maďarsko), působí ve vlastním ateliéru Archikon Architects řešícím projekty širokého záběru – přestavby i novostavby veřejných, komerčních, rezidenčních a průmyslových budov. Aktuálně je členem představenstva maďarské asociace architektů. V odborné porotě dále zasedá architekt Štefan Polakovič (Slovensko), spoluzakladatel ateliéru GutGut, jehož realizace byly na Slovensku oceněny cenou ARCH, Cenou Dušana Jurkoviča a čtyřikrát Cenou za architekturu CE-ZA-AR. Polakovič je současně spoluzakladatelem úspěšného bratislavského festivalu DAAD. Výčet sedmičlenné poroty uzavírá architekt Jeroen van Schooten (Nizozemsko) působící ve vlastním, předním nizozemském ateliéru V Architectuur sídlícím v Amsterdamu. Vedle toho
se angažuje také veřejně v rámci profesních sdružení.

Díla přihlašovali sami architekti i nominovali odborníci

Své práce mohli do soutěže přihlásit jak sami autoři, tak jejich přihlášení mohlo být iniciováno členy Akademie České ceny za architekturu. O ocenění se mohla ucházet i díla přihlášená do předchozích ročníků, vyjma těch, které se v nich dostaly mezi užší okruh nominovaných. Tuto možnost architekti využili v letošním ročníku hojněji, než v předchozích letech. Podrobnější seznámení s jednotlivými projekty přinese katalog nominovaných projektů a následné výstavy v regionech.

Všechny přihlášené stavby a jejich fotografie naleznete na webu České ceny
za architekturu
: ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2020/.

Zdroj: Česká cena za architekturu

Foto: archiv redakce

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email