Odborné semináre na tému: Systémová plochá strecha

8. 10. 2018

Pozývame Vás na odborné semináre Ploché strechy 2018 o strechách budov na tému: Systémová plochá strecha na trapézovom plechu, na betónovom a drevenom podklade.

Termín – mesto – miesto: 16. 10. 2018 Košice (hotel CENTRUM, Južná trieda 2/A) a 17. 10. 2018 Banská Bystrica (hotel LUX, Námestie slobody 2)

Semináre organizuje Cech strechárov Slovenska a Sdružení výrobců pro ploché střechy. Bezplatná účasť.

PROGRAM:

Návrh správneho prevedenia plochých striech, publikácia o SPS, praktické poznatky a ukážky z praxe, zásady správneho navrhovania plochých striech – generátor skladieb plochých striech.

12,00 – 12,30 hod: Registrácia účastníkov
12,30 – 12,40 hod: Úvodné slovo o Sdružení výrobců pro ploché střechy
12,40 – 13,15 hod: Trapézový plech ako súčasť ľahkej plochej strechy (Kovové profily, spol. s r.o., Praha, ČR)
13,15 – 13,50 hod: Tepelná izolácia z kamennej vlny (ROCKWOOL CZ, a.s., Bohumín, ČR)
13,50 – 14,25 hod: Tepelná izolácia PIR (Puren GmbH, Űberlingen, SRN)
14,25 – 14,40 hod: Prestávka
14,40 – 15,15 hod: Plastové hydroizolačné pásy (Fatra, a.s., Napajedla, ČR)
15,15 – 15,50 hod: Asfaltové hydroizolačné pásy (AXTER CZ s.r.o., Praha, ČR)
15,50 – 16,25 hod: Mechanické kotvenie strešného plášťa (EJOT CZ, s.r.o., Říčany, ČR)
16,25 – 17,00 hod: Systémové odvodnenie plochých striech (TOPWET s.r.o., Ostrovačice, ČR)
17,00 – 17,20 hod: Predstavenie generátora pre ploché systémové strechy
17,30 hod: Večera účastníkov

www.systemovaplochastrecha.cz a www.cechstrecharov.sk

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email