Ohlédnutí za jubilejní konferencí Defekty budov

9. 1. 2019

Již podesáté se v Českých Budějovicích sešla v termínu 29. – 30. listopadu 2018 vědecká a odborná veřejnost na mezinárodní odborné konferenci Defekty budov. Konferenci pořádala Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Katedra stavebnictví ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Hlavním mediálním partnerem konference byl časopis Střechy-Fasády-Izolace.

Na začátku účastníky konference přivítala garantka konference prof. Ing. Ingrid Juhásová – Šenitková, CSc. Následně své úvodní řeči přednesl v zastoupení rektora VSTE doc. Ing. Marka Vochozky, MBA. Ph.D.  profesor Ing. Pavol Juhás, DrSc. a náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Ing. Jiří Koliba. Na konferenci zazněla řada velmi zajímavých příspěvků v tematických blocích: BIM ve stavebnictví, analýza stavebních konstrukcí a stavební materiály.

Problematika drenáží spodních staveb a novou Směrnicí České hydroizolační společnosti se zabýval Ing. Luboše Káně, Ph.D., z atelieru DEK.  Poruchy vlivem nekázně na stavbách se zdivem z cihelných bloků byly tématem příspěvku Ing. Ivo Petráška ze společnosti Wienerberger cihlářský průmysl.  Že je výhodnější investovat do prováděcí dokumentace, než pracně a nákladně sanovat novostavby nám z pohledu statika a stavebního fyzika ukázali Ing. Zuzana Hejlová a Ing. Pavel Heinrich ze společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Co lze očekávat a na co je potřeba si dát pozor v průběhu plánování, realizace a užívání zateplené i nezateplené fasády nám ve svém příspěvku přiblížil Ing. Petr Lorenc ze společnosti Baumit, spol. s r. o. Provětrávanými fasádami od projektu k realizaci se zabýval Ing. Jaroslav Štok ze SFS Group CZ, s. r. o. Na podobné téma ve střechách, a to o větrotěsnosti a větrání šikmých střech, pohovořil Jan Rypl, manažer aplikací Juta, a. s. Pravidla a doporučení pro praxi v oblasti klempířských konstrukcí byly předmětem přednášky Ing. Martina Linka ze společnosti Rheinzink ČR, s. r. o.

S dilatacemi v kovových střechách nás seznámil Ing. Pavel Člunek ze společnosti Střechy COMAX.  O chybějících detailech v projektech nadkrokevního zateplení a následných defektech pohovořil ve své přednášce Ing. Luděk Kovář ze společnosti Puren.  Příklady správného výběru a technologie pokládky asfaltových hydroizolačních pásů v konstrukcích střech a spodní stavby v návaznosti na ČSN 73 0605-1 byly obsahem přednášky Ing. Zdeňka Plecháče ze Svazu výrobců asfaltových pásů. Tématem přitížení střešního pláště se zabýval Ing. Libor Vykydal z Technické komise pro hydroizolační folie, z. s. O úskalích spádování plochých střech pohovořil Petr Epstein ze společnosti Rockwool, a. s. Ing. Pavel Rydlo ze společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Isover, probral dokladování požární odolnosti střech s trapézovým plechem.

O možnosti použití superizolačních materiálů v problematických oblastech a detailech stavebních konstrukcích nám řekl Ing. Vítězslav Novák z VUT FAST Brno. Efektivními metodami sběru dat pro sledování defektů stavebních objektů se zabýval, Ing. Jan Vachta  ze společnosti TKP geo. O Integraci a bezpečnosti komínových systémů v dřevostavbách a energeticky úsporných stavbách pohovořil Ing. Valter Sodomka z Komínové asociace – asociace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s.

Celkem na konferenci zaznělo 34 přednášek. Živou diskuzi rozpoutaly některé příspěvky, především se zaměřením na bezpečný odvod srážkové vody ze střechy a bezpečnost komínových systémů.

Jednotlivé bloky konference moderovali střídavě zástupci pořádající VŠTE a odborníci z praxe, jmenovitě Ing. Vladimír Nývlt, NBA. Ph.D., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Jan Klečka a Ing. Ivo Petrášek. Konference byla zakončena na společenské večeři, kde pokračovala bohatá diskuze mezi účastníky a přednášejícími.

Účast na konferenci ukázala zájem široké odborné veřejnosti o problematiku klasických vad, poruch a jejich následné sanace a rekonstrukce v České republice.

Za organizační výbor konference Ing. Jan Plachý, Ph.D. (VŠTE)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email