Opavský Ostroj využije své střechy k čerpání energie ze slunce

4. 5. 2022

Opavská strojírenská firma Ostroj bude využívat zelenou energii z vlastní fotovoltaické elektrárny o výkonu 480,5 kWp. Spuštění elektrárny, která vyroste na střeše jedné z jejích výrobních hal, je naplánováno na začátek roku 2023. Celková hodnota investice dosahuje 10 milionů korun.

Fotovoltaická elektrárna je navržena na špičkový výkon 480,5 kWp a za rok by mohla vyrobit až 486 MWh „zelené“ elektřiny, což pro srovnání postačuje k pokrytí spotřeby 200 rodinných domů za rok. Využití elektrické energie ze slunce ušetří až 492 tun emisí CO2 ročně oproti odběru elektřiny z „klasických“ zdrojů a při svém maximálním výkonu pokryje více než desetinu denní spotřeby firmy během pracovních dnů.

„Výstavba první fotovoltaické elektrárny v areálu naší společnosti je jedním z projektů zaměřených na snižování dramaticky rostoucích nákladů na energie, zajištění částečné energetické soběstačnosti a v neposlední řadě přispěje ke snížení vlivu naší provozní činnosti na životní prostředí. V následujících letech plánujeme instalovat solární panely na střechy dalších objektů v areálu naší společnosti. Správní rada společnosti schválila záměr na výstavbu další fotovoltaické elektrárny o výkonu 1 000 kWp, kterou plánujeme zrealizovat nejpozději do konce roku 2023,“ uvedl Aleš Martínek, generální ředitel firmy Ostroj.

Střešní fotovoltaický systém bude složen z 1 092 solárních panelů o celkové rozloze 2 373 m2. Jeden panel bude mít výkon 440 Wp. Plánovaná účinnost přeměny slunečního záření na elektrickou energii u navržených fotovoltaických panelů, které budou umístěny na střeše výrobní haly divize Hydraulika, dosahuje až 20,2 % (běžně používané fotovoltaické panely mají účinnost v rozmezí 12–17 %).

Do své první fotovoltaické elektrárny bude česká strojírenská společnost Ostroj investovat zhruba 7 milionů korun z vlastních prostředků, zbylou část nákladů pokryje z fondů EU, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí skleníkových plynů. První energii ze slunce má v plánu opavská firma využívat nejpozději od ledna 2023. Příprava a realizace investičních projektů na výstavbu fotovoltaických elektráren na střechách výrobních a skladových hal jsou výsledkem spolupráce s Výzkumným energetickým centrem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Ostroj je ryze českou akciovou společností, která zaměstnává zhruba 800 pracovníků především z regionu Opavska a dosahuje tržeb mezi 1,0 až 1,9 miliardy Kč za rok (2016–2021). Do výrobkového portfolia jejích šesti divizí patří důlní stroje pro hlubinnou těžbu uhlí a rud, hydraulické válce, hřídele, tiskařské válce, opracované lakované svařence či komplexní nástrojářská řešení.

Zdroj: tisková zpráva společnosti Ostroj, foto: fotovoltaická elektrárna bude umístěna na střeše divize Hydraulika (David Macháč)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email