Podívejte se, jak pokračuje přestavba městských jatek v Ostravě

9. 11. 2020

Rekonstrukce bývalých městských jatek v Ostravě na galerii moderního umění Plato se v posledních týdnech po náročné fázi demolic, odstraňování staticky nevyhovujících částí, demontážích a výkopech posunula k budování nového objektu. Cíl zachovat a navrátit historické hodnoty zůstává. Známá je i budoucí podoba okolního prostoru, který se stejně jako celý objekt bude upravovat podle studie polského ateliéru KWK Promes Roberta Konieczného.

„Po mnoha letech nejasností, co bude s historickou budovou jatek v centru Ostravy, se nyní už půl roku intenzivně pracuje na její kompletní rekonstrukci, která by měla být hotova do konce příštího roku,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura. Na stavbě, kterou provádí společnost Zlínstav, už je hotova demolice budovy D, jež měla narušenou statiku. Demontována jsou stará okna, dveře a střechy, odstraněny jsou původní omítky a podlahy. Hotovy jsou kanalizační a vodovodní přípojky i hydroizolace obvodové zdi.

Zároveň se vybourávají poškozené cihly z fasády, které realizační firma ve spolupráci s Národním památkovým ústavem postupně nahrazuje. V budově C byly položeny betonové podlahy a nahozeny hrubé i sanační omítky. Postupně se v jednotlivých částech jatek dělají elektrorozvody a montuje se zdravotechnika, betonují se obvodové věnce, dokončují se vnitřní zemní práce. V budově C se začala zdít vnitřní zateplení pomocí tvárnic Multipor. Repasovat se budou některé původní prvky, včetně dřevěného schodiště.

„Postup prací bedlivě sledujeme a stavba pokračuje podle plánu. Do konce letošního roku by měly být ještě hotovy nově budované pohledové železobetonové stěny objektu D, ocelové konstrukce střech včetně jejich zakrytí, výtahové šachtice, vnitřní monolitické konstrukce a betonáže, omítky jednotlivých částí objektu, instalovány budou ocelové konstrukce otočných vrat, vyrábět se budou okenní a dveřní otvory,“ doplnila náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

Celý projekt je specifický tím, že už ve svém konceptu a nyní i v dalších fázích projektových prací počítá s použitím prvků nalezených na místě. Řeší například využití starých cihel, původních dlažebních kostek a další nakládání s nálezy objevenými během stavebních prací. Návrh reflektuje i fakt, že v lokalitě je zatím mnoho neznámých, třeba možnost výstavby nových domů podél ulice Masné, proto klade důraz na univerzálnost a možnost postupné přeměny prostranství podle dalšího vývoje v lokalitě.

V galerii moderního umění Plato se promění celkem pět na sebe navazujících částí objektu různého stáří, konkrétně původní chladírny, nové chladírny, vepřové porážky a zastřešeného atria. Zdemolována už je provozní budova z roku 1926, která byla v neudržitelném technickém stavu, následovat bude její nová výstavba. Budoucí galerii bude tvořit šest výstavních sálů, které mohou být navzájem propojeny nebo mohou fungovat samostatně. Díky otočným stěnám bude do výstavního prostoru začleněno i venkovní prostranství.

Zdroj: tisková zpráva magistrátu města Ostravy
Foto: Tomáš Svoboda

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email