Podívejte se, jak vypadá listopadové vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace!

2. 11. 2018

Aktuální číslo časopisu Střechy-Fasády-Izolace si můžete v elektronické podobě prohlédnout nebo zakoupit na Floowie.cz. Najdete zde také archiv časopisu za poslední roky.

V letošním posledním dvojčísle časopisu (nejen) pro všechny profesionály v oboru plášťů budov si budete moci přečíst jak řadu článků na hlavní téma, kterým jsou „Hydroizolace“, tak další originální příspěvky a reportáže. Doporučujeme mimo jiné realizaci unikátní „těžké“ střechy z kamenných prvků, jejichž pokládkou se zabývali specialisté z opavské firmy pana Richarda Mlýnka.

Píšeme však také o poctě za celoživotní přínos architektuře a stavitelství, o ceně Jože Plečnika, kterou získal pan Zdeněk Kutnar, čestný předseda redakční rady našeho časopisu. Dále můžeme upozornit na články věnované ochraně střech krytých fóliemi před bleskem či na nejrůznější praktické zkušenosti s hydroizolacemi na klasických plochých střechách, ale také na tzv. provozních střechách či na mostech.

Všem příznivcům časopisu Střechy-Fasády-Izolace přejeme příjemné čtení a mnoho pohody v závěrečné části letošního roku!

Z obsahu vydání 11-12/2018:

Cena Jože Plečnika, str. 4
Poctu za celoživotní přínos stavitelství dostal i docent Zdeněk Kutnar

Větrací okna s aktivní rekuperací, str. 6
11. díl seriálu o otvorových výplních

Seznamte se: Jiří Trefanec, str. 8
Člen CKPT ČR z Plzeňského regionu

Uf! Tohle je zatraceně těžká střecha!, str. 12
Unikátní reportáž z realizace střechy z horniny serpentinit

Rekonstrukce střechy vodní elektrárny Střekov, str. 18
O střeše unikátního Masarykova zdymadla na Labi poničené vichřicí Herwart

Provozní střechy s nádherným použitím, str. 24
Návštěva v muzeích s letadly vystavenými na střeše

Desítky příkladů klamavé reklamy na stavební materiály, str. 30
O tom, že samozhášivý neznamená nehořlavý

Levitující venkovní expozice Národního zemědělského muzea, str. 31
Zelená střecha realizovaná na ocelové platformě

Patologie staveb, str. 36
Pojednání o tom, že infekty se nevyhýbají ani stavebnictví

Ochrana před bleskem pro střechy kryté fólií, str. 39
Teorie, navrhování, praxe a nejčastější chyby

Návrh hydroizolace provozní střechy, str. 42
Návod, jak pracovat se směrnicí ČHIS 01 a zajistit tak funkční dílo

Hydroizolace na mostech, str. 48
Vývoj technologie od dávnověku po současnost

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email