Podívejte se, jakých bylo 30 let fasádního řemesla v Česku

28. 12. 2020

Přehledný srovnávací článek ke svému 30. výročí připravila společnost Weber, která je divizí skupiny Saint-Gobain, a na českém trhu působí již od roku 1990. V Česku patří k nejvýznamnějším dodavatelům a výrobcům vysoce kvalitních stavebních materiálů, jako jsou fasády, zateplení, sanační a nátěrové materiály, jádrové omítky a štuky, betony či technické malty a hydroizolace.

Společnost Weber zaměstnává více než 300 pracovníků a disponuje celkem pěti výrobními závody, které se nacházejí v Praze, Liberci, Kozojedech, Prostějově a Šternberku. Za 30 let od dodavatelů nakoupila zboží a suroviny za zhruba 8,8 miliard korun a svými materiály zateplila přibližně 100 km2 fasád domů. Celková hmotnost materiálů dodaných na trh je pak 3,680 milionů tun. Další zajímavosti už nabídne samotný článek.

JAK VYPADAL TYPICKÝ FASÁDNÍK A JAKÉ BYLO JEHO POSTAVENÍ?

Fasádník vždy hrdě nosil bílé montérky, které fasoval – odlišovaly ho od ostatních řemeslníků, např. elektrikáře, instalatéra a topenáře, kteří nosili pracovní mundúr modré barvy, v zimě pak přes to oblíbený vaťák. V dané době platilo heslo „Fasádník – to je řemeslník“ – ve společnosti tedy šlo o velmi váženou pozici přirovnávanou ke stavbyvedoucímu. Fasádníci často fungovali jako specializované čety v rámci velkých národních stavebních podniků typu Pozemní stavby v tehdejším ČSSR. Pro srovnání – tyto čety by počtem zaměstnanců mnohonásobně převýšily dnešní společnosti, jako jsou Skanska, Metrostav apod. Naopak vůbec se fasádníci neangažovali v druhém typu firem té doby – krajského formátu (Okresní stavební podniky, Lesní stavby atd.) – ty totiž nedostávaly tak velké zakázky a vystačily si s cca 50 až 100 zaměstnanci-zedníky, kteří zastali veškerou stavební práci.

JAKÉ POUŽÍVAL FASÁDNÍK NÁŘADÍ?

Nářadí odpovídalo užitým materiálům a lišilo se na úrovni práce pro podniky a na vlastní pěst. Velké firmy už disponovaly strojními míchačkami, protože měly velké zakázky. Živnostníci však byli vybaveni zcela základně, každý tedy měl svůj vercajk – lžíci, kladivo, šňůru, hladítko a láhev piva. Fasádnická lžíce byla větší než klasická, aby si na ni zedník nabral větší množství omítky a byl rychlejší. Dále používal dřevěnou vodováhu a olovnici na měření roviny omítníků, skoby, zednické kladívko a dřevěné hoblované latě ke stahování omítek.

Na velkých stavbách pak člověk občas zahlédl i zmiňované první omítkářské stroje – velké dieselové agregáty s průměrem hadice 120 mm (pro představu – takový je průměr hadice u fekálního vozu) – dnes se používají hadice s průměrem max. do 35 mm. Práce s takovým strojem byla v tu dobu velmi fyzicky náročná a také nebezpečná.

KOLIK SI FASÁDNÍK VYDĚLAL?

Vydělával nadprůměrnou mzdu – prakticky jako stavbyvedoucí. Za hodinu práce dostal 25 Kčs, což činí přibližně 3 000 Kč/měsíc, v té době solidní nadprůměr. Navíc bujelo melouchaření. Velkou část příjmů tak tvořily melouchy. Dnes si tradiční řemesla, jako zedník a fasádník, vydělají ve stavebních firmách cca 250 Kč/hodina, záleží přitom vždy na daném regionu. V současné době však již řemeslo fasádníka, jak existovalo před třiceti lety, na trhu nenajdeme. Rozpadlo se do několika konkrétních specializací.

JAK A NA JAKÝCH ZAKÁZKÁCH FASÁDNÍK PRACOVAL?

Mít na stavbě soukromníka byla v počátcích doby módní záležitost, takže práce bylo dostatek. Zpočátku si navíc všichni mysleli, že lepší bude pracovat sám na sebe. Postupný nástup velkých forem a organizací však tento trend zpomalil a i praxe řemeslníkům ukázala, že jednodušší bude pracovat jako subdodavatel či externista větší firmy.

Fasádník byl přitom závislý na počasí, protože v té době ještě vývoj materiálů nebyl tak daleko – stavební sezóna se zahajovala na Josefa a ukončovala se sv. Václavem. Vše se ale změnilo několik let po revoluci, kdy klasický písek, vápno a cement nahradily pastovité omítky, které šly navíc jednoduše aplikovat.

Za totality si rodinný domek musel stavět každý sám – svépomocí, s pomocí rodiny. Stavební podniky stavěly jen státní zakázky – jen bytovou, občanskou a průmyslovou výstavbu.

Kdo si pamatuje, jak probíhala výstavba před 30 lety, nejspíš si vybaví hromadu písku, sud s vápnem a míchačku. Ti, co byli více zataženi do výstavby, si navíc vzpomenou na traverzy, hurdisky, nějaké cihly či škvárobetonové bloky. Na pomyslné špici stavebních hmot byla asfaltová lepenka, heraklitové desky a skelná vata. Pytel s cementem o váze 50 kg by dnes stěží unesl trénovaný stavař, dříve byl etalonem použitelnosti lidské síly ve výstavbě.

JAK DLOUHO MU PRÁCE TRVALA?

Pracoval od 7:00 do 15:30 hodin, v létě pracovali někteří i od 6:00.

Práce mu trvala mnohem déle, jelikož se naprostá většina omítek připravovala – míchala ručně na stavbě z dovezených volně ložených směsí a omítky se nahazovaly ručně nebo lžící. Prefabrikované směsi, mimo břízolitu a Unifasu, v ČSSR neexistovaly. Takže produktivita v té době byla opravdu výrazně nižší.

Pravidelně se chvátalo, když byl materiál a vhodné počasí, a naopak se čekalo, když materiál nebyl, což bylo v socialismu časté.

JAK SE ZMĚNILY CENY VE FASÁDNICKÉM ŘEMESLE?

Současné navýšení cen není tak veliké, když jej porovnáme s aktuálním průměrným výdělkem populace.

  Ceny za práci

před 30 lety

(za 1m2)

Cena za práci dnes
Vrchní štuková omítka 17 Kčs 150–200 Kč
Malba 2 Kčs 25–35 Kč
Obklady, dlažba 130 Kčs 500 Kč
  Cena za materiál

před 30 lety

Cena za materiál dnes
Kazetový podhled 110 Kčs 200 Kč
Příčka oboustranně opláštěná 140 Kčs 320 Kč (bez montáže izolace)
Podhled 210 Kčs 290 Kč (bez montáže izolace)

 

JAKÉ BYLY NEJOBLÍBENĚJŠÍ DRUHY A BARVY OMÍTEK?

Před 30 lety: klasické minerální omítky a štukové omítky jako povrch, břízolitové omítky; v minulosti se lidé nebáli jít do barev – vznikaly tak fasády nejčastěji v odstínech žluté, meruňkové či oranžové.

Dnes: pastovité probarvené omítky, u kterých odpadá nutná technologická přestávka pro vyzrání; v menší míře štukové omítky nebo břízolitové omítky; nejoblíbenější barvou omítky je bílá, pak světlé odstíny šedé a hnědé.

Zdroj: tisková zpráva společnosti Weber

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email