Pozvánka na 24. konferenci Izolace 2023

30. 9. 2022

Konference Izolace si už dávno vydobyla pevnou pozici mezi vzdělávacími a osvětovými aktivitami, které se věnují plášťům budov. S nápadem využít své zkušenosti s izolacemi a uspořádat odbornou akci přišla před téměř čtvrt stoletím expertní a projektová kancelář A.W.A.L., s.r.o. Od té doby konferenci pořádá pravidelně, vždy v termínu zkraje roku. Nejinak tomu bude také v příštím roce.

Ohlas a zájem návštěvníků o související problematiku se postupně promítl v ucelené spektrum témat okolo plášťů budov. Název Izolace tak už jen nostalgicky připomíná, jaké téma bylo impulsem k založení uznávané tradice.

Současným děním ve společnosti rezonuje mnoho problémů, z nichž soběstačnost úzce souvisí s našimi domovy. Tedy i s plášti budov. Téma připravovaného 24. ročníku konference Izolace 2023 proto zní:

SOBĚSTAČNOST DÍKY STŘECHÁM

O potenciálu střech, jako dosud málo využitých ploch, se hovoří delší dobu. V přelidněných městech jsou šancí na vytvoření relaxačních zón v parteru nad dopravními komunikacemi. Jsou také ideálním místem pro instalaci zařízení k výrobě elektrické energie – ze Slunce a zadarmo. A mnoho dalšího… Předcházející dlouhé debaty na tato témata utnula realita energetické krize a válka na Ukrajině, nastoupil čas činu. Protože je ale střecha složitá sofistikovaná konstrukce, musí veškeré realizace s ní související akceptovat její nároky. Proto bude na fotovoltaiku, zelené střechy a ostatní využití střech na konferenci nahlíženo optikou nároků střech. To vše v dobových reáliích, kdy spirála inflace opět vynáší do popředí požadavky sleva/laciný/levně. Jdou dohromady se zabezpečením soběstačnosti prostřednictvím střech? Odklon od kvality směrem k levným řešením už jsme zažili a pro střechy tehdejší doba dopadla tristně. Pojďme se dřívějších chyb vyvarovat a najděme na konferenci společně efektivní řešení.

Neméně důležitým aspektem konference, vedle jejího odborného programu, je setkávání odborníků a debaty v kuloárech. Jsou o to vzácnější, že kvůli covidu jsme si vyzkoušeli, jaké to je, když obyčejné setkání lidí není možné. Kdy jediná možnost, jak se sejít nad ožehavými tématy, je internetový webinář. Věříme, že se situace nebude opakovat. Že za pět měsíců, které nás od termínu konání konference dělí, se mezinárodní ani zdravotní situace nezhorší natolik, že by setkání nebylo možné.

Přípravy na konferenci jsou proto v plném proudu. Obsah se snažíme namíchat tak, aby si každý našel obsah, který ho bude zajímat a vyřeší potíže, které ho případně trápí. Rádi bychom nejen představili směry, ale také nabídli řešení tam, kde obvykle vzniká problém.

Těšíme se na setkání s vámi 9. února 2023 v areálu PVA EXPO v Letňanech.

Bližší informace o konferenci najdete průběžně na odborném portálu www.izolace.cz.

Organizační výbor konference Izolace 2023

www.izolace.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email