Pozvánka na Sympózium Strechy Bratislava

18. 9. 2023

V poradí už 28. Sympózium Strechy Bratislava, ktoré poriada Cech slovenských strechárov v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Slovenskou komorou stavebných inžinierov, sa uskutoční 22. a 23. novembra.

Hlavnou témou tohoto tradičného medzinárodného odborného podujatia tentokrát budú Skúsenosti z realizácií technicky náročných striech budov.

Sympózium je určené pre projektantov, autorizovaných inžinierov, architektov, výrobcov komponentov a produktov na strechy, realizátorov, technické dozory, majiteľov budov, ale aj pre súdnych znalcov, pedagógov stredných odborných škol i vysokých, na pracovníkov vedy a výskumu, študentov a širokú verejnosť.

Pozvánka a bližšie informácie na stránkach www.cechstrecharov.sk/sympozium-strechy

(red)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email