Rozčarovanie z transparentných krytín striech budov

25. 1. 2021

Predmetný článok je zameraný výlučne na strechy pozostávajúce z nosnej väzníkovej strešnej konštrukcie, ktoré sú opláštené transparentnou krytinou rastrovým typom nosníkovo-priečnikovej konštrukcie, na ktorej sú uložené sklenené tabule. Tieto tabule sú ukotvené prítlačnými lištami s tesnením pomocou skrutiek a prekryté pomocou lišty na záskočku.

Analýza funkčnosti a spoľahlivosti strechy

Nosnú strešnú konštrukciu transparentnej strechy tvoria oceľové priehradové väzníky sedlového tvaru so sklonom 2 °. Na hornom páse priehradových väzníkov sú pomocou kotevných U-profilov osadené nosníky strešného plášťa transparentnej krytiny. Na uložené plochy nosníkov a priečinkov strešného plášťa boli osadené sklenené výplne a ukotvené k podkladu pomocou prítlačných líšt s gumovým tesnením. Vzhľadom na vzdialenosť kotviacich skrutiek uchytávaných do nosníka strešného plášťa vznikla deformácia prítlačnej lišty, čo má za dôsledok nerovnomerné namáhanie kotviaceho prvku, a tým dochádza k vzniku rozdielnej vzdialenosti medzi sklom a prítlačnou lištou. Táto skutočnosť ma za následok rozdielnu kompresiu gumového tesnenia, čo v skutočnosti znamená aj rozdielnu tesnosť z hľadiska penetrácie vody do podstrešného priestoru.

V niektorých prípadoch nedostatočná kompresia gumového tesnenia dosahovala až 20 % dĺžky netesnosti. Na prítlačné ukotvené lišty do nosníka strešného plášťa boli osadené na záskočku krycie lišty. Tieto lišty plnia len funkciu kryciu a estetickú. Jednoznačne je možné konštatovať, že z hľadiska konštrukcie prestrešenia pomocou transparentnej krytiny bol použitý nevyhovujúci systém. Tento systém je možné zaradiť medzi konštrukciu ľahkých obvodových stien (rastrové systémy fasády) a nie je možné ho len použiť ako strešnú konštrukciu. Fyzikálne namáhanie obalových konštrukcií budov je nutné rozdeliť pre vhodnosť, či sa jedná o obvodovú stenu, alebo o strešnú konštrukciu. Obvodová stena má úplne iné namáhania, a preto nemôže byť len odkopírovaná a použitá ako strešná konštrukcia.

Celý odborný článek, jehož autory jsou prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. a Ing. Jakub Čurpek, PhD. (SvF STU Bratislava), si můžete přečíst v lednovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace, které je k objednání formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email