Rýchlo nastriekaná izolácia nemusí byť najlepšia voľba

24. 3. 2020

Cech strechárov Slovenska (CSS) upozorňuje na zavádzajúce praktiky realizačných firiem, ktoré sa zaoberajú montážou striekanej PUR izolácie. Podstatným nedostatkom tohto riešenia v porovnaní s tradičnými postupmi je náchylnosť na chyby počas montáže, vedúce k nedodržaniu izolačných vlastností a ohrozeniu zdravia. Keďže CSS sa dlhodobo venuje zvyšovaniu kvality realizácií v oblasti striech, pokladáme za povinnosť upozorniť na viacero odborných problémov, spojených s aplikáciou striekanej izolácie pri zateplení šikmej strechy.

Izolačné vlastnosti striekanej peny značne kolíšu, kvalitu nikto nepreveruje

V prvom rade, pri striekanej pene je kvalita výslednej izolácie závislá na mnohých faktoroch (teplota chemických komponentov, teplota a vlhkosť vzduchu pri aplikácii, teplota a vlhkosť povrchu konštrukcie, kvalita povrchu konštrukcie – prach, mastnota…), ktoré je mimoriadne náročné ovplyvniť. K tomu sa pridáva spôsob aplikácie, ktorej výsledný efekt výrazne ovplyvňuje montážnik. Tieto skutočnosti realizačné firmy neriešia a v praxi sa stretávame so zásadnými chybami striekanej PUR izolácie a s nedostatočnými izolačnými vlastnosťami.

Pri tradičných minerálnych izoláciách, ako aj pri fabricky vyrábaných PIR penách podliehajú kvalitatívne vlastnosti izolácie prísnej kontrole. Tá je realizovaná pravidelným odberom vzoriek a skúšaním vo výrobnom závode a užívateľovi garantuje deklarované vlastnosti počas celej životnosti stavby. Konštrukcie zateplené tradičnými minerálnymi izoláciami alebo fabricky vyrábanými PIR penami majú deklarované nielen tepelné, ale aj protipožiarne, akustické a hlavne statické parametre, kde správnym návrhom vrstiev konštrukcie predchádzajú kondenzácii vlhkosti v konštrukcii, a tak bránia tvorbe hniloby a plesní v drevenom krove alebo stene.

V prípade striekanej izolácie ide o polyuretánovú (PUR) penu alebo polyizokyanurátovú (PIR) penu, ktorá sa skladá z methylendiphenyl diisocyanátu (MDI) a tekutého polyhydroxylového produktu obsahujúceho napeňovadlo (polyol). Jednotlivé zložky peny sa miešajú priamo na stavbe, teda výsledná kvalita je výrazne ovplyvnená montážnikom. Výrobca nemôže užívateľovi garantovať parametre ako v prípade tradičných izolácií, keďže dodáva len jednotlivé chemikálie.

V skratke, výsledné izolačné vlastnosti vznikajú priamo na stavbe a nikto detailne nepreveruje kvalitu a vlastnosti takto zrealizovanej izolácie.

Zložky striekaných pien ohrozujú zdravie, pri neodbornej manipulácii so zásobníkmi môže dôjsť ku chemickej reakcii a hrozí výbuch zásobníkov.

Ďalšie problematické momenty nastávajú pri miešaní peny, aplikácii peny a pri plnení technických požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe ako i pri užívaní stavieb, napr. pri nebezpečnom vyhotovení napojenia horľavej izolácie na komín prestupujúci strechou apod.

Cech strechárov Slovenska tiež upozorňuje, že samotné zložky peny sa radia medzi nebezpečný odpad, sú horľavé, výpary znich sú toxické a môžu spôsobiť silný astmatický záchvat pri vdýchnutí. Zložky reagujú so vzdušnou vlhkosťou, pri vystavení tejto vlhkosti sa vytvára CO2, narastá tlak a pri neodbornej manipulácii hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Špecialisti Cechu strechárov Slovenska sú kedykoľvek pripravení konzultovať túto problematiku a poskytnúť ďalšie informácie laickej aj odbornej verejnosti –realizátorom, montážnym firmám, výrobcom alebo predajcom stavebných materiálov.

Cech strechárov Slovenska

Článek původně vyšel v lednovém čísle odborného časopisu Střechy-Fasády-Izolace, který si můžete objednat formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email