Sanace pojížděné rampy osvědčeným systémem odolné stěrkové hydroizolace

19. 2. 2021

Nefunkční hydroizolační vrstva pojížděné rampy parkovacího domu kancelářského komplexu Airport Business Centre na Letišti Václava Havla si vyžádala její celkovou sanaci.

Hydroizolace rampy ve výchozím stavu neplnila svoji funkci, na povrchu téměř zcela chyběla. Konstrukce nebyla chráněna proti vnějším vlivům. Byla vystavena působení vlhkosti, posypových solí a zmrazovacích cyklů. Netěsnými detaily rampy pronikala voda do navazujících konstrukcí a do přilehlých garáží. Z těchto důvodů nebyl ani stav navazujících konstrukcí zdaleka optimální. Na základě rozhodnutí investora byla provedena sanace, při které byly některé části rampy (nosné konstrukce) kompletně vyměněny, zbývající část byla sanována. Následně byla na celé ploše zhotovena dlouhodobě funkční izolace.

S ohledem na požadavek, aby kvůli návaznostem na přilehlou pojížděnou plochu nedošlo k výraznému navýšení tloušťky pojížděné desky, byla jako vhodné řešení zvolena stěrková izolace na bázi polymetylmetakrylátu (PMMA). Byl vybrán izolační systém pro pojížděné střešní pláště Triflex ProPark (II). Kromě výhody nízké konstrukční výšky, umožňující nanášení přímo na povrch nosné konstrukce, nabízí tento systém také odolnost, trvanlivost, díky vyztužení netkanou textilií odolává zatížení projíždějících automobilů, a je tak vhodný jako přímo pojížděná vrstva. Dalšími výhodami jsou rychlost aplikace a možnost zpracování i v zimě, což bylo právě v tomto případě využito.

Investor se obrátil na společnost AXTER CZ s.r.o., která připravila koncepci řešení. Doporučila pro zpracování projektové dokumentace hydroizolací projekční kancelář A.W.A.L. s.r.o. a pro realizaci firmu IzoDol s.r.o., která má s výrobky Triflex na obdobně náročných aplikacích zkušenosti. Projekt zahrnoval nejen rampu, ale i část parkovací plochy – pojížděného střešního pláště, který byl sanován pomocí klasické technologie asfaltových pásů a pojížděné desky.

Vzhledem k požadavku, aby byl po celou dobu oprav zachován provoz parkovacího domu, proběhla sanace ve dvou krocích. První část rampy byla opravena na podzim 2018 pod vyhřívaným stanem, zatímco druhá část sloužila pro zajištění přístupu na parkovací plochu. Druhá část rampy byla poté zaizolována na jaře 2019.


Celý odborný článek, jehož autory jsou Ing. Petra Šrubařová (A.W.A.L. s.r.o.), Jiří Doležal (IzoDol s.r.o.) a Dr. Ing. Petr Jůn (Axter CZ s.r.o.), si můžete přečíst v únorovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace, které je k objednání formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email