Semináře: Efektivní projektování staveb po roce 2018

4. 1. 2019

Zimní měsíce jsou ve stavebnictví tradičně věnovány odborným seminářům a konferencím, na kterých mohou (nejen) projektanti a realizační firmy získat cenné inovativní poznatky či si ověřit postupy používané ve vlastní praxi. Platí to i pro DEK semináře, které budou během ledna a února probíhat hned ve 12 městech po celém Česku.

Semináře jsou zaměřené na trendy konstrukčních, materiálových a technologických řešení; poruchy konstrukcí; stanovení ceny konstrukcí a staveb v různých etapách přípravy výstavby; využití databází konstrukcí a materiálů pro různé metody projektování.

Semináře jsou určeny pro nejširší technickou veřejnost, především pro projektanty. Účastníci semináře akreditovaní v programu ČKAIT získají za svou účast body. Majitelé chytrých telefonů se budou moci v průběhu semináře zapojit do interaktivní diskuze a ankety.

DEK semináře probíhají od 22. 1. do 8. 2. 2019, vždy úterý–pátek od 9:00 do 13:00 ve dvanácti různých městech, kterými jsou Ostrava, Olomouc, Praha, Liberec, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Jihlava, Brno a Zlín.

Více o samotném programu jednotlivých seminářů, jejichž odbornými garanty jsou doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc. a Ing. Luboš Káně, Ph.D., najdete na webu: seminare2019.dek.cz/program

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email