Statistiky potvrzují, že Češi staví stále více dřevostaveb

14. 6. 2021

V roce 2020 zaznamenalo celé stavebnictví mírný útlum oproti předchozím rokům, kdy docházelo každoročně k nárůstu výstavby. Nicméně s výstavbou 18 127 rodinných domů za rok 2020 bylo téměř na stejné hodnotě, jako tomu bylo v roce 2019, kdy se postavilo celkem 18 346 rodinných domů.

Co se týká statistik dřevostaveb, ty v roce 2020 zaznamenaly opět mírný nárůst, konkrétně o 87 rodinných domů. Celkem bylo tedy v roce 2020 postaveno 2 836 dřevostaveb rodinných domů. Dřevostavby se v minulém roce stavěly téměř v 16 % výstavby rodinných domů, což znamená, že každý šestý dům byl konstruován jako dřevostavba.

„To vnímám velmi pozitivně nejen proto, že se dřevostavby dostávají více do povědomí veřejnosti, ale také proto, že se zde uplatní jejich velký potenciál, a tím je rychlost výstavby a také udržitelný způsob stavění,“ uvedl Lenka Trandová, ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), která sdružuje certifikované výrobce dřevostaveb. Aktuálně tento certifikát v Česku splňuje 25 firem, které realizují dřevostavby.

Při pohledu na konkrétní podíl výstavby dřevostaveb v jednotlivých technologiích je patrné, že největší část výstavby dřevostaveb tvoří lehký rámový skelet, a to 82 %. Ten lze rozdělit na staveništní a panelovou montáž. V menší míře jsou v dřevostavbách zastoupeny sruby a roubenky z 8 % a panely z masivního dřeva, u kterých však došlo k dvojnásobnému nárůstu oproti roku 2019, a to na 8 %. V těch se projevuje do budoucna velký potenciál, co se týká zejména výstavby bytových domů.

„Vidíme, že i přes koronavirovou krizi v roce 2020 došlo k nárůstu výstavby dřevostaveb, a věřím, že zájem investorů bude čím dál více zaměřen na kvalitní, udržitelné a pečlivé stavebnictví, jaké jim segment dřevostaveb nabízí,“ doplnila Lenka Trandová.

Zdroj: ADMD

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email