Stavbou roku Středočeského kraje 2019 je DOB Centrum Dobřichovice

14. 11. 2019

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2019, spolu s pěti nominacemi na titul, Cenou hejtmanky Středočeského kraje a třinácti dalšími cenami, byly uděleny na slavnostním vyhlášení 6. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2019, které se uskutečnilo v pondělí 11. listopadu 2019 v Galerii Středočeského Kraje (GASK) v Kutné Hoře.

Vypisovatelem soutěže je Středočeský kraj, spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která tradičně tuto soutěž i organizuje, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Slavnostního vyhlášení a předávání cen se účastnili zástupci jednotlivých vypisovatelů a řada dalších významných osobností z veřejného, i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů.

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti architektury / stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2019 získala prof. Ing. arch. Akad. arch. Alena Šrámková. Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji a zároveň Cena za nejlepší investiční záměr byla udělena stavbě Corso pod Lipami Řevnice, kde je spoluautorkou i Alena Šrámková.

Prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 získala stavba DOB Centrum Dobřichovice (viz titulní foto), která tímto postupuje přímo do celostátní soutěžní přehlídky STAVBA ROKU 2020.

Hlasování veřejnosti v letošním ročníku se účastnilo celkem 31 465 hlasujících. Cenu veřejnosti si s počtem 11 276 hlasů odnesla stavba Black Roofs, Vysoký Újezd.

Porota Stavby roku 2019 byla složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů. Pracovala ve složení Ing. arch. Markéta Svobodová, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, která byla zároveň předsedkyní odborné poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ing. Pavel Němec, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Ing. Ladislav Brett, Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Praha, Ing. Petr Nicek, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ing. Václav Mach, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Prahu a Střední Čechy a doc. Ing. arch. Milan Rejchl, CSc., Obec architektů. Porota navštívila v rámci hodnocení všech 20 přihlášených staveb.

Stavba roku Středočeského kraje 2019 i v letošním roce přišla kromě tradiční mediální kampaně i s řadou výstav a přinesla opět tištěný katalog nejen s oceněnými, ale také se všemi přihlášenými stavbami.

Zdroj: Tisková zpráva Nadace ABF

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email