Stavebnictví pokračuje v dobrých výsledcích

13. 8. 2018

Podle pravidelného komentáře, který médiím poskytuje český Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS), dobré výsledky odvětví za měsíc červen potvrdily úspěšný a stabilní vývoj celého prvního pololetí roku 2018.

Na základě dat Českého statistického úřadu to uvedl Václav Matyáš, prezident SPS v ČR, s tím, že se nejedná o náhodný krátkodobý zdvih. „Je potěšitelné, že je to zásluhou nejen pozemního stavitelství, především v privátním sektoru, ale velký podíl na tom má také inženýrské stavitelství. Podstatnou měrou k tomu přispívají stavby dopravní infrastruktury,“ vysvětlil Matyáš.

Jak dále doplnil, letos bylo za první pololetí zadáno již dvanáct velkých zakázek s cenou vyšší než 1 miliarda korun. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla v roce 2018 celková hodnota zadaných veřejných zakázek o 75 %, větším dílem u inženýrského stavitelství.

„Je to mimo jiné i proto, že vzrostl na dvojnásobek podíl zadané zakázky, spolufinancované z fondů EU. To je dobrým příslibem pokračování dobrých výsledků i po zbytek roku, především právě u staveb dopravní infrastruktury,“ zdůraznil prezident SPS.

Naopak horší je podle něj prozatím situace u vypsané veřejné zakázky, která je sice celkově mírně nad úrovní loňského roku, ale u staveb dopravní infrastruktury je o plnou třetinu nižší.

„Do konce roku ale zbývá ještě celá polovina, a tak věřme, že se zadavatelům v tomto sektoru podaří stavbaře udržet v reálném optimistickém očekávání. Víme ale, že nezbytnou podmínkou je investorská příprava, a ta je podmíněna stále nedobrou legislativou,“ upozornil Matyáš na již tradiční bolest tuzemského stavebnictví.

Za další rizika stále považuje snižující se stav pracovníků ve stavebnictví, zhoršující se profesní strukturu a nízké počty vyučenců. „To, že se přestává konečně soutěžit za 60‒70 % propočtu projektové ceny a v nabídkách se kalkuluje i zisk, je možná překvapením pro veřejné zadavatele. Je to ale nutná podmínka k obnově ekonomického zdraví firem, možnosti investovat do nových strojů a technologií, do personální politiky a samozřejmě udržení bezpečnosti a kvality,“ dodal prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Zdroj: sps.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email