Střešní hydroizolační pásy a fólie společnosti Icopal Vedag CZ využité v praxi

26. 3. 2021

Nový obytný komplex Panorama Plzeň je po svém nedávném dokončení jednou z nových dominant západočeské metropole. Objekt vznikl v centrální části Plzně na místě původního průmyslového areálu a z vyšších pater skýtá výjimečné panoramatické výhledy. Na realizaci střech a teras se aktivně podílela společnost Icopal Vedag CZ, která je na českém trhu předním dodavatelem s orientací na ploché střechy a hydroizolace spodních staveb.

Generální dodavatel a realizační firma oslovila společnost Icopal Vedag CZ, aby zajistila správný návrh a provedení střech a teras uvedeného objektu v ploše a detailech. Zadavatel kladl prvořadý důraz na kvalitu materiálů a provedení. Technické oddělení Icopal Vedag CZ zpracovalo návrh skladeb střešních plášťů a teras v prémiové kvalitě, dále zajistilo kladečské plány tepelných izolací a dořešilo veškeré detaily zejména s ohledem na navazující a prostupující konstrukce.

Střešní pláště byly koncepčně i materiálově velmi odlišné, ale firma Icopal Vedag CZ si s tím dokázala lehce poradit, ať už díky svému portfoliu s nepřebernou škálou dodávaných výrobků nebo zázemí koncernových závodů po celém světě.

Střešní pláště na věžích byly koncepčně řešeny jako jednoplášťové s klasickým pořadím vrstev – přitížené, s povlakovou hydroizolací na bázi měkčeného PVC Monarplan G z produkce Icopal Synthetic Membrane Slovakia, spádování bylo řešeno v tepelné izolaci použitím spádových klínů na bázi expandovaného polystyrenu. Obdobným způsobem byly řešeny i terasy, s tím, že přitěžující vrstvu oproti střešním plášťům, kde je přitížení řešeno kačírkem, tvoří dlaždice ukládané na stavitelné terče.

Technicky nejnáročnější bylo řešení užitných a vegetačních plochých střech v prostorách atria, které je umístěno ve vnitrobloku nad podzemními garážemi. Architektonický ateliér, který zpracovával projektovou dokumentaci, vypracoval zajímavou studii užitného využití tohoto střešního pláště. Střecha atria měla být provozně řešena jako užitná a tvůrci projektu ji rozdělili hned do několika částí: předzahrádky, ozeleněné plochy a společné užitné plochy. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří železobetonová monolitická stropní konstrukce, na které byla navržena a následně aplikována jednoplášťová střešní konstrukce s klasickým pořadím vrstev. Spádová vrstva byla navržena a provedena z expandovaného polystyrenu vyšší pevnostní třídy (EPS 200).

„Materiálově jsme zvolili řešení, které v sobě nese s ohledem na typ navržené povlakové hydroizolace a třívrstevnou skladbu zvýšenou hydroizolační bezpečnost, a tím i vyšší životnost střešní konstrukce jako celku,“ vysvětluje za Icopal Vedag CZ technik Lukáš Vik. Aplikovány byly výhradně asfaltové pásy v prémiové kvalitě z produkce BMI Vedag (Německo). V souladu s typem střešního pláště bylo nutné systémově navrhnout i materiálové souvrství nad vlastní hydroizolační vrstvou s ohledem na užitnou funkci střešního pláště, včetně systémových doplňků, tzn. vpustí, prostupů apod.

Realizace v součinnosti s generálním dodavatelem a realizační firmou dopadla na výbornou, o čemž svědčí velký zájem veřejnosti o bydlení v tomto bytovém komplexu, ale také nominace stavby v architektonické soutěži Stavba roku 2020.

Icopal Vedag CZ s.r.o.

Placená reklama

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email