Sympózium STRECHY 2022 opäť v Bratislave

7. 10. 2022

Odborné medzinárodné sympózium STRECHY 2022, ktoré poriada odborný garant Cech strechárov Slovenska (CSS), sa uskutoční v dňoch 19. a 20. októbra 2022 v bratislavskom hoteli Bratislava. Hlavnou témou sympózia sú tentokrát Spoľahlivé riešenia striech budov.

Účastníci sympózia si môžu vypočuť celkom 27 odborných prednášok. Okrem toho sú naplánované slávnostné prijatie nových členov cechu, odovzdanie ceny Zlatý kruh 2022 a vyhlásenie víťazov realizácie členov Cechu strechárov Slovenska Strecha roka 2021.

Partnermi Sympózia sú Slovenská komora stavebných inžinierov Bratislava a Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, záštitu udelil prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., čestný predseda CSS.

Viac informácií o sympóziu Strechy nájdete na webe Cechu strechárov Slovenska.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email