Systémové odvodnění zateplených střešních konstrukcí

18. 5. 2023

Jakýkoliv prostup hydroizolační vrstvou představuje potenciální riziko zatečení dešťové vody do skladby střešní konstrukce, v horších případech i do objektu samotného. Nejrizikovějším místem je bezpochyby napojení hydroizolace na tělo vpusti. U zateplených plochých střech se toto riziko může zvyšovat, a to v případech prostupu hydroizolačním materiálem parozábrany.

Každá odvodňovaná střešní plocha by měla být opatřena minimálně dvěma vpustmi tak, aby byly nejnižším bodem a umožňovaly odtok veškeré dešťové vody z úrovně hlavní hydroizolace. Jelikož jsou vpusti často vystaveny až extrémním podmínkám, je jejich spojení s hydroizolačními fóliemi, respektive s asfaltovými pásy, důležitým krokem při jejich aplikaci. Díky plně vodotěsnému provedení je možné prodlužovat dobu životnosti použitých materiálů, a to především u tepelných izolací, které mohou být náchylné na vlhkost. V případě, že odvodnění u zateplených plochých střech není řešeno vodorovnou vpustí, kdy je dešťový svod veden vodorovně ve vrstvě tepelné izolace, je potřeba odvodnění řešit dvoustupňově s vodotěsným napojením na hydroizolační materiál parozábrany. Tento postup se doporučuje především skrze možné zatečení vzduté vody do skladby střechy. Parozábrana bývá zpravidla ve vodorovném provedení bez spádování, a proto je následný samospádový odtok srážkových vod v podstatě nemožný. Proto je důležité pracovat se systémovými výrobky, které jsou na trhu k dispozici, již při samotné realizaci. Společnost TOPWET se zabývá právě touto problematikou a ve svém produktovém portfoliu nabízí několik možných řešení s garancí vodotěsnosti a dlouhé životnosti.

Novostavby: střešní a terasové vpusti TOPWET

U nově realizovaných objektů, respektive u plochých zateplených střech, jsou dvoustupňové vpusti optimálním řešením. Jejich provedení dokonale umožňuje montáž v souladu s harmonogramem stavby, kdy vpust na parozábraně prvotně slouží jako provizorní odvodňovací prvek. Následný nástavec se do vpusti nainstaluje po aplikaci tepelné izolace a díky těsnění v hrdle u vpusti vzniká vodotěsné řešení, které neumožňuje vniknutí dešťové vody na úroveň parozábrany.

Dvoustupňové odvodnění se skládá ze dvou balení, kdy součástí prvního balení (střešní vpust) je odnímatelný ochranný koš, který je plně kompatibilní i s nástavcem (druhé balení), a proto není zapotřebí pořizovat jiné zabezpečení proti ucpání či jinému znemožnění odtoku vody.

Podstatnou informací je pořadí dvoustupňové vpusti, a to, že vpust se vždy instaluje jako první, konkrétněji na parozábraně. Nástavec je vždy druhou, respektive horní částí. Obě části je možné kombinovat se všemi dostupnými doplňky, od vyhřívání přes zápachové opatření až po speciální ochranné koše. Stejné řešení je možné i pro terasové provedení, jen s tím rozdílem, že jsou menšího provedení, a tím pádem i s menší odtokovou kapacitou.

Rekonstrukce a sanace: sanační a jednostěnné vpusti TOPWET

Při opravách, kdy se dešťové odpadní potrubí nerenovuje, bývá zpravidla opracování vpustí složitým bodem. V dřívějších dobách se na trhu střešní vpusti nevyskytovaly v takové míře jako dnes, a proto jsou u starých objektů k vidění spíše jen hrdla od potrubí. Pro tyto případy nabízí TOPWET vpusti se speciálním jazýčkovým těsněním, které je možné vodotěsně napojit na jakýkoliv materiál. Nově lze vpust používat i pro dvoustupňové řešení bez nutnosti snížení odtokové kapacity a pracného opracování napojení na hydroizolaci pod nově položenou tepelnou izolací. Sanační dvoustupňové řešení se skládá ze tří balení, a to konkrétně ze sanační vpusti napojované do stávajícího svodu, speciálně upraveného těsnění do hrdla sanační vpusti a jednostěnné vpusti nahrazující nástavec.

Systémy odvodnění budou mít vždy ve stavebnictví své místo, a proto je potřeba k těmto řešením přistupovat zodpovědně a používat sy­stémová řešení, která nám zaručí ochranu proti nežádoucímu výskytu vody v objektu. Společnost TOPWET, jakožto český výrobce střešních prvků a doplňků, nabízí ve svém sortimentu optimální řešení a v rámci bezplatného poradenství pomůže spolehlivě odvodnit i vaši střechu.

Komerční sdělení TOPWET

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email