Systémové odvodnění zateplených střešních konstrukcí

23. 5. 2022

Každá odvodňovaná střešní plocha by měla být opatřena minimálně dvěma vpustmi tak, aby byly nejnižším bodem a umožňovaly odtok veškeré dešťové vody z úrovně hlavní hydroizolace. Jelikož jsou vpusti vystaveny v průběhu roku někdy až extrémním podmínkám, je jejich spojení s hydroizolačními fóliemi, respektive asfaltovými pásy, nanejvýš důležitou disciplínou.

Díky plně vodotěsnému provedení je možné prodlužovat dobu životnosti použitých materiálů, a to především u tepelných izolací, které mohou být náchylné k vlhkosti. Pokud navíc není odvodnění u zateplených plochých střech řešeno vodorovnou vpustí, kdy je dešťový svod veden vodorovně ve vrstvě tepelné izolace, je zapotřebí řešit odvodnění dvoustupňově s vodotěsným napojením na hydroizolační materiál parozábrany, a to především z důvodů možnosti zatečení vzduté vody do skladby střechy. Poněvadž bývá parozábrana zpravidla ve vodorovném provedení bez spádování, je následný samospádový odtok srážkových vod v podstatě nemožný. Proto je důležité už při realizaci pracovat se systémovými výrobky, které jsou na trhu k dispozici. Společnost TOPWET se plně touto problematikou zabývá a ve svém portfoliu nabízí několik možných řešení s garancí vodotěsnosti a dlouhé životnosti.

Novostavby – střešní a terasové vpusti TOPWET

U nově realizovaných objektů, respektive u plochých zateplených střech, jsou dvoustupňové vpusti optimálním řešením. Jejich provedení dokonale umožňuje montáž v souladu s harmonogramem stavby, kdy vpust na parozábraně může prvotně sloužit i jako provizorní odvodňovací prvek. Následný nástavec se do vpusti nainstaluje po aplikaci tepelné izolace. Díky těsnění v hrdle vpusti vzniká vodotěsné řešení, které neumožňuje vniknutí dešťové vody na úroveň parozábrany. Součástí prvního balení (střešní vpust) je odnímatelný ochranný koš, který je plně kompatibilní i s nástavcem (druhé balení), a proto není zapotřebí pořizovat jiné zabezpečení proti ucpání či jinému znemožnění odtoku vody.

Důležitou informací pro realizátory je nutnost dodržet pořadí instalace dvoustupňové vpusti. Nejprve se musí nainstalovat vpust, to znamená na parozábraně. Nástavec je pak nasazen vždy jako druhý a tvoří horní část sestavy. Obě části je možné kombinovat se všemi dostupnými doplňky, to znamená od vyhřívání přes zápachové opatření až po speciální ochranné koše. Stejné řešení je vhodné i pro terasová provedení, jen s tím rozdílem, že jsou menšího rozměru, a tím i s menší odtokovou kapacitou.

Rekonstrukce a sanace – sanační a jednostěnné vpusti TOPWET

Při opravách, kdy se dešťové odpadní potrubí nerenovuje, bývá zpravidla opracování vpustí složitým bodem. V dřívějších dobách se na trhu střešní vpusti nevyskytovaly v takovém rozsahu jako dnes. Proto jsou u starých objektů k vidění spíše jen hrdla od potrubí. Pro tyto případy nabízí TOPWET vpusti se speciálním jazýčkovým těsněním, které je možné vodotěsně napojit na kterýkoliv materiál.

Je možné je použít i pro dvoustupňové řešení bez nutnosti snížení odtokové kapacity a pracného opracování detailu napojení na hydroizolaci pod nově položenou tepelnou izolací. Sanační dvoustupňové řešení se skládá ze tří balení: první je sanační vpust napojovaná do stávajícího svodu, dále speciálně upravené těsnění vkládané do hrdla sanační vpusti a nakonec jednostěnná vpust nahrazující nástavec.

Nové šachty pro zelené střechy

Zelené střechy jsou v současné době trendem, který se objevuje na mnoha stavbách nejen administrativních budov. Za vším hledejme environ­mentální přístup investorů i architektů. Společnost TOPWET na tento trend reaguje novinkami v podobě nových šachet určených speciálně pro zelené střechy. Oproti minulosti mají šachty nové rozměry, tzn. 550×550 mm, ale současně jsou v sortimentu zachovány i velikosti 300×300 mm a 400×400 mm.

Hlavní výhodou nových šachet je ale variabilní nastavení výšky, což znamená, že šachty je možné sestavovat pomocí základní, respektive doplňkové sady po 50 mm nebo po 100 mm.

Komerční sdělení TOPWET, www.topwet.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email