Urbanistický projekt roku 2022: Přihlášky jen do 10. března!

7. 3. 2022

Přihlaste vaši územně plánovací dokumentaci krajů a obcí, její změny, územní studie, další urbanistické studie a projekty řešící větší i menší celky, a veřejná prostranství do již 8. ročníku soutěžní přehlídky a získejte symbolické Křišťálové razítko!

Dobrá územní regulace je základ pro rozvoj území i pro úspěšnou tvorbu prostoru pro život nás všech.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže.

Vypisovateli soutěže jsou již tradičně Nadace ABF, ČKAIT, MMR, ČSSI a AUÚP.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 10. 3. 2022!

Přihláška, dokumentace a všechny další podklady do soutěže se zasílají pouze elektronicky za pomoci elektronické úschovny, nebo jiného úložiště. Odkazy na stažení a vyplněná přihláška se zasílají pouze elektronicky na email stavbaroku@stavbaroku.cz.

Podklady ke stažení:

Podmínky soutěže UPR 2022

Přihláška UPR 2022

Registrace UPR 2022

Více podmínky soutěže ZDE

Zdroj: Stavba roku

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email