V Praze vyroste první smart učiliště. Bude mít dřevěnou fasádu i zatravněnou střechu

9. 12. 2019

Pražský magistrát se pustil do ojedinělé revitalizace odborného učiliště v pražských Hrdlořezech. Budova střední školy, Centra odborné přípravy technickohospodářské, která dávno přestala plnit školské standardy, se promění v inteligentní a energeticky nulovou budovu.

Modernizace, která byla spuštěna v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, je ojedinělým řešením nejen v ČR, ale i v Evropě a mohla by být jednou z cest ke vzkříšení českých odborných učilišť. Budova školy v Českobrodské ulici v Praze 9 z let 70. se navzdory opakovaným opravám dostala za hranu životnosti a její uvedení do provozuschopného stavu vyžadovalo komplexní řešení. Magistrát hl. m. Prahy jako zřizovatel školy tak přistoupil k celkové revitalizaci, jejímž cílem mělo být zároveň snížení energetické náročnosti budovy.

Zahájení rekonstrukce proběhlo v září letošního roku a dokončení je plánované na květen 2021. Celková cena stavby vyjde na zhruba 220 milionů Kč bez DPH, přičemž převážná většina bude hrazena z fondů EU. Vedení tohoto ojedinělého projektu připadlo společnosti Ecoten, která se na energeticky šetrné budovy specializuje. Na finální podobě projektu se podílelo dalších více než 30 odborníků, včetně odborníků z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB), a zhotovitelem stavby se stala společnost Subterra. Výsledkem je budova oceněná historicky prvním Zlatým certifikátem SBToolCZ, která svým řešením překračuje rámec České republiky a konkuruje několika málo projektům v evropském měřítku.

Inovativní koncepty a technologie

Stavba bude po dokončení zařazena do kategorie A – mimořádně úsporné budovy. Dopomůže k tomu například způsob využití solární energie, tedy fotovoltaické systémy v kombinaci se systémy bateriovými, které zabezpečí dodávku elektrické energie v době, kdy nebude docházet k aktivní výrobě energie. Počítá se také s rekuperačním systémem vzduchotechniky nebo se systémem chlazení a vytápění objektu pomocí stropních konvektorů.

Zajímavostí bude i prediktivní řízení celého energetického systému. Po celé budově budou rozmístěny detektory intenzity osvětlení nebo i detektory přítomnosti. Data z těchto senzorů budou přenášena do systému, který optimálně nastaví podmínky provozu dle daného rozvrhu nebo aktuálního využívání budovy měřením koncentrace VOC a CO2. Ohledně spotřebičů bude zaveden automatický systém s měřením spotřeb energií a vody, který půjde ovládat i dálkově. Samozřejmostí bude kvalitní a zároveň úsporné LED osvětlení, přičemž bude díky efektivnímu vnitřnímu uspořádání budovy zároveň maximálně využito přírodního světla.

Za zmínku stojí kvalitní zateplení obálky budovy, unikátní dřevěný plášť ENVILOP, který je výsledkem českého aplikovaného výzkumu, popínavá zeleň, která bude sloužit také jako prvek stínění, nebo zatravněná střecha. Další převratná řešení provozu školy s ohledem na životní prostředí se týkají způsobu využití vody. Tzv. šedá voda, tedy odpadní voda ze sprch, bude kumulována a následně zužitkována pro splachování WC. K údržbě zeleně v areálu školy bude využívána voda dešťová.

Moderně vybavené dílny a laboratoře poskytnou studentům optimální podmínky pro vzdělání, přičemž celá škola a její technologická řešení budou jednou velkou dílnou a zdrojem informací, kde studenti v praxi poznají, co a jak funguje. Jelikož je aktuálním tématem také ekologická doprava, v areálu školy budou instalovány stojany na kola, a to včetně dobíjecích stanic pro elektrokola a jeden elektromobil.

Zdroj: tisková zpráva UCEEB

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email