Včasná kontrola bezchybného provedení hydroizolace zajistí (nejen) klidné spaní

22. 3. 2023

Zelená střecha přináší spousty výhod. Ve vztahu k hydroizolaci slouží především jako ochrana proti mechanickému poškození a zamezení degradace vlivem UV záření. Přináší ovšem také zásadní nevýhodu při lokalizaci případných poruch. Jednoduše řečeno – zelená střecha snižuje rizika, na druhé straně v případě poruchy představuje větší problém.

V dnešní době je obtížné najít opravdu kvalitní firmu. Čas je nejdražší komoditou, a tak se často hydroizolace realizuje za ne zcela příznivých podmínek. Sebemenší chyba může mít velké důsledky. Při zatečení do střešní konstrukce navíc často dochází k dohadům. Kdo za poruchu může? Byla hydroizolace špatně realizována, nebo došlo k tvorbě poruch při realizaci zelené střechy? Řešení se oddaluje a problém je s každým deštěm větší a větší.

Nechejte si zkontrolovat vodotěsnost a bezchybné provedení hydroizolace před realizací přitěžovací vrstvy. U střech s volně přístupnou hydroizolací je lokalizace defektů a jejich oprava relativně jednoduchá a finančně nenáročná. U přitížené střechy, a zejména zelené, platí přesný opak.

Pro účely lokalizace poruch a netěsností nabízíme defektoskopické metody využívající rozličné profesionální přístroje. Pouze jedna z metod však umožňuje detekci poruch přes přitěžovací vrstvu. Samozřejmě je náročnější technologicky i časově, je tedy nákladnější a v neposlední řadě, jako vše, má své limity. Proto doporučujeme kontrolu vodotěsnosti a správného provedení hydroizolační vrstvy hned po jejím dokončení.

Spokojenost všech

Hydroizolatérská firma může případné nedodělky opravit rychle a jednoduše přímo na místě. Předává bezchybně provedené dílo. Investor může s klidným srdcem střechu převzít. Realizační firma zelené střechy má jistotu, že na ni nebudou svaleny případné problémy, které nezpůsobila.

S nadsázkou tvrdíme, že zajišťujeme klidné spaní všem zúčastněným. Našim zákazníkům nabízíme komplexní defektoskopické služby i pravidelné servisní kontroly. Nejčastěji provádíme jiskrové a dýmové zkoušky v kombinaci s jehlovou zkouškou svárů. Odhalíme tak nejen případná mechanická poškození, ale také tzv. rizikové faktory, které se mohou projevit v budoucnu. Samozřejmostí je výstupní protokol s fotodokumentací včetně návrhu opatření.

Více informací naleznete na našich stránkách www.spravastrech.cz

Ing. Přemysl Pospíšil (technický ředitel, Česká správa střech, s.r.o.)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email