Vědecko-výzkumný park Eden Silesia bude unikátem Karvinska

23. 1. 2023

Eden Silesia je jedním z pilířů přeměny Karvinska z oblasti negativně poznamenaného těžbou uhlí v inspirativní a atraktivní území a jedním ze zásadních strategických projektů, který se bude ucházet o evropské finance z Fondu pro spravedlivou transformaci.

Jak ale bude tento vzdělávací a vědecko-výzkumný park skutečně vypadat, je jasné až nyní, a to z nedávno úspěšně dokončené studie proveditelnosti. Oproti původním představám získala hlavní budova nový design a celý park se ze strategických důvodů posunul blíže městu Karviná. Studii proveditelnosti zpracovávala pro Slezskou univerzitu britská společnost Eden Project International, která má četné zkušenosti s výstavbou podobných projektů po celém světě. Finální architektonický návrh Edenu Silesia v Karviné odráží hlavní téma projektu: propojení člověka s přírodou.

„Při tvorbě architektonické studie jsme se nechali inspirovat přírodou a její schopností vytvářet krásný a efektivní design,“ komentoval finální podobu projektu prorektor pro strategii a komunikaci Slezské univerzity Tomáš Gongol s tím, že snaha o co nejnižší energetickou i ekonomickou náročnost stavby vedla ke zmenšení rozsahu centrální budovy, ve které bude soustředěna hlavní část vzdělávacích aktivit pro studenty univerzity i pro veřejnost.

Vnitřní prostor centrální budovy, jejíž podobu navrhlo světově známé londýnské architektonické studio Grimshaw, bude v mnoha ohledech unikátní. Veřejnost se může těšit na různorodé vzdělávací aktivity i procházky nově vypěstovaným lesem s porostem a rostlinami příbuznými s prehistorickou flórou, ze které vznikalo uhlí. Další okrasné i užitkové zahrady včetně vodních ploch o celkové rozloze zhruba 50 hektarů nabídnou návštěvníkům prostor pro odpočinek i kulturní vyžití.

K novému vzhledu centrální budovy se vyjádřil i první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka: „Jsem zvědav, jestli nová podoba Edenu bude lidem více připomínat indiánské týpí, sopku nebo kovářský hamr. Ale ať tomu budeme říkat jakkoliv, tak kontrast této moderní zelené a architektonicky zajímavé budovy s betonovou skipovou věží dolu Darkov v sousedství bude zcela jistě novým symbolem změny Karvinska. A pokud se opravdu povede k vytápění a chlazení použít zelenou energii, bude to jasný důkaz toho, že tento dosud černý region se opravdu může změnit k lepšímu. A samozřejmě jsem moc rád, že se studie proveditelnosti potvrdila naše předpoklady o tom, že tento projekt bude nejen pěkný, ale i ekonomicky udržitelný.“

Finální lokalita parku se posunula blíže centru Karviné, tedy blíže lidem. V areálu také vznikne unikátní univerzitní kampus pro výuku nového studijního programu zaměřeného na regenerativní rozvoj regionu a krajiny, který připravuje Slezská univerzita společně s Mendelovou univerzitou v Brně. Bude tu i prostor na profesní praxi studentů Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné i opavských součástí Slezské univerzity.

„V rámci vzdělávacích aktivit připravujeme bohatý program pro všechny věkové skupiny. Nabídneme krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost i žáky mateřských, základních a středních škol. Dále plánujeme pořádání letních škol, příměstských táborů, odpoledních kroužků apod., do kterých se primárně zapojí obyvatelé z blízkého okolí. Vítáni budou také individuální návštěvníci, pro které budou připraveny komentované prohlídky či vzdělávací „samostudium“, odpočinkové zóny, místa pro aktivní trávení volného času i možnost občerstvení. V areálu bude také možné pořádat nejrůznější kulturní vystoupení nebo komunitní akce,“ dodal Tomáš Gongol.

Na návštěvu unikátního projektu si ale veřejnost musí ještě chvíli počkat. Pokud bude projekt schválen k financování z Operačního programu Spravedlivá transformace (rozhodnutí se předpokládá začátkem druhého pololetí 2023), budou ještě letos zahájeny potřebné projekční práce. Se samotnou realizací stavby se pak počítá v letech 2026-2027.

Zdroj: společná tisková zpráva Slezské univerzity, MSK a města Karviná

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email