Vichřice Herwart prověřila kvalitu nejen ventilačních turbín

24. 1. 2018

Nestává se příliš často, že do naší republiky dorazí tak silná vichřice, aby demolovala střechy, strhávala fasády a lámala stromy. Vichřice Herwart byla druhou nejsilnější po ničivém orkánu Kyrill z roku 2007.

Dá se tedy říci, že vichřice dokonale prověřila všechny stavby jako komplet, střechy obzvláště. Při takové vichřici se setkává několik přírodních živlů dohromady. Extrémní vítr spojený se silným nárazy a prudkým deštěm smetal ze střech co se dalo.

Vzhledem k tomu, že se na střechách točí přes sto tisíc ventilačních turbín LOMANCO, byli jsme zvědaví jak to turbíny zvládly. Po vichřici jsme kontrolně navštívili přes dvacet střech, kde jsme většinou na žádost investorů provedli kontrolu stavu a upevnění celých systémů LOMANCO.

Nakonec se ukázalo, že ne všechny navštívené střechy měly opravdu originální LOMANCO, ačkoliv o tom byl zákazník přesvědčený. Tam jsme jej s nefunkčností kvůli deformaci a vysokou hlučností odkázali na jejich dodavatele. Dále jsme nalezli jen pár drobných závad, které ale přímo nesouvisely s turbínami jako takovými, ale s jejich uchycením ke střeše.

Samotné hlavice TIB12/14 na střeše bez problémů zvládly řádění vichřice. Přece jen jsou dimenzované na odolnost proti síle větru až 195 km/hod. a hlavice BEB14 s vnějším zpevněním dokonce na 240 km/hod. Tak silný vítr se v Česku objevuje jen výjimečně, a to v horských oblastech a vždy jen nárazově. Turbíny jsou do této rychlosti větru odolné dokonce i při trvalém zatížení.

V čem jsme ale nalezli problém, bylo uchycení ke střeše. Pokud se použil celý originální komplet – hlavice, krk, základna, a použily se originální šroubky, tak problém nebyl. Problém nastal v případě, kdy se použily, zřejmě pro zjednodušení montáže, šrouby typu TEX s předvrtákem. Tyto šrouby si totiž předvrtávají poměrně velkou díru, ve které má závit trošku vůli, a v případě silných otřesů se může šroub povolit a uletět. Tak jak se to stalo v několika případech. Proto naše doporučení zní, používejte vždy v maximální míře šroubky dodávané v balení s turbínou, protože mají specifický tvar a zvýšenou hrubost závitu, aby eliminovaly povolení šroubu. Originální šroub se do materiálu doslova zasekne a nepovolí.

Dalším problémem, se kterým jsme se setkali, bylo upadnutí šroubu, způsobené protočením při dotahování. Takový šroub funguje jako by tam vůbec nebyl a vzhledem k tomu, že se hlavice šroubuje na tři šrouby, tak v případě uchycení pouze dvěma šrouby dojde k odtržení hlavice během chvilky. Z toho plyne doporučení, aby protočení šroubu montér přiznal, nešetřil a dal šroub nový (o kousek vedle, kde bude pevně držet, nebo použil šroub o větší velikosti).

V případě použití turbín LOMANCO s rozdvojkami jsme zase zjistili, že se velmi málo kotví. Vzhledem k tomu, že rozdvojky jsou poměrně velké, vyčnívají ze střechy a mají obrovský odpor vzduchu, tak musí být velmi kvalitně kotveny ke střeše. Pokud se rozdvojka uchytává na originální Lomanco základnu nebo základnu pozinkovanou letovanou, tak ani jedna nemůže unést silný tah. Z toho plyne doporučení, aby se každá rozdvojka, případně každé prodloužení pod turbínou, velmi kvalitně kotvilo, například pevnou pásovinou (plocháčem) nebo profilovanou ocelí přímo do pevné konstrukce. Jen tak odolá silnému nárazu větru.

V pár případech bylo zjištěno, že stavitelný krk (kloub) turbíny nebyl po vyrovnání do roviny zaaretován, tudíž při silném větru a rychlé rotaci hlavice došlo k pootočení kloubu, hlavice se dostala do nerovnováhy a začala o něco drhnout. Proto je nutné vždy po vyvážení kloubu pomocí vodováhy použít aretovací zámek se šroubem, který je vždy v sadě dodáván, a oba díly kloubu nehybně zaaretovat proti pootočení.

Posledním problémem, se kterým jsme se setkali a který ale nesouvisel s vichřicí, byl způsob uzemnění. Velmi málo turbín bylo správně napojeno na uzemňovací systém a některé vůbec. Proto by se i toto mělo minimálně nechal zkontrolovat a zkonzultovat způsob řešení se specializovanými firmami.

Ve většině ostatních případů, kdy jsme zkontrolovali přes sto turbín, včetně příslušenství, přídavných ventilátorů atd. nebyly shledány žádné závady a jsou tudíž připraveny spolehlivě plnit svoji funkci na další desítky let. Samotné turbíny LOMANCO obstály tuto zatěžkávací zkoušku velmi dobře, při kontrole hlavic nebyla zjištěna konstrukční závada ani poškození ze silného větru.

Na závěr – vždy platí zásada, držet se montážního návodu a případně zapojit všechny vlastní odborné zkušenosti vedoucí k precizní práci. Jedině tak lze garantovat, že vše, co je na střechu umístěno, tam bude i po extrémní vichřici…

Ing. Radim Otýpka, technik LOMANCO

Komerční sdělení

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email