Zaujalo nás: Krásné historické krovy jsou přístupné také v Jihlavě

10. 6. 2020

Od 8. června 2020 si mohou návštěvníci prohlédnout unikátní opravené krovy jihlavského kostela sv. Jakuba Většího v rámci komentovaných prohlídek. Předcházela tomu tři roky trvající oprava střechy, jež probíhala od května 2017 do srpna 2019.

Vzhledem k tomu, že převážná část konstrukce krovu pochází z roku 1539, bylo při opravách rozhodnuto použít tzv. celodřevěné spoje s cílem zachování co největšího objemu původních konstrukcí, nahradit neodborné opravy z předchozích období a vyřešit havarijní stav krovu v prostoru mezivěží. Výsledkem je v maximální možné míře zachování jedinečné konstrukce krovu z roku 1539.

Součástí opravy střechy bylo i položení nové glazované krytiny, která nahradila krytinu z roku 1904, jejíž defektní stav nedovoloval opětovné navrácení na opravenou konstrukci krovu. Z tohoto důvodu bylo nutné  vyrobit novou krytinu. Úkolu se ujala firma Wienerberger-Tondach ve Slovinsku, jež jako jediná byla schopna na zakázku vyrobit bobrovku shodného tvaru, velikosti a barevnosti glazury s nahrazovanou starší krytinou z Poštorné.

Předmětem opravy střechy kostela sv. Jakuba Většího byl především hlavní krov trojlodí chrámu. Jedná se o pětipatrový vaznicový krov o rozponu 24,2 m a výšky 20,4 m při sklonu 59 stupňů a délce hřebenu střechy 40 metrů. Z hlediska náročnosti tesařských prací byla jednou z nejsložitějších oprava tohoto krovu v prostoru pultového krovu mezivěží, který vykazoval havarijní stav. Způsoby předchozích oprav byly nevhodné jak z hlediska provedení, tak z hlediska nedostatečného zajištění stability konstrukce valby. Pro odstranění havarijního stavu bylo nutné upravit konstrukci krovu o nově dimenzované tesařské prvky, a ty složitě instalovat při zachování co největší části původních dřevěných  konstrukcí.

Během opravy bylo použito zhruba 120 plnometrů hraněného, hoblovaného, převážně smrkového řeziva. Na krytí opravených krovů bylo položeno 82 tisíc atypických glazovaných bobrovek ve dvou zelených a čtyřech hnědých odstínech a na jejich kotvení použito 160 tisíc měděných konvexních hřebů na 1 509 metrů čtverečních plochy střechy. Veškeré klempířské prvky jsou provedeny v mědi a vyjma převážné části dešťových žlabů jsou nové. Protisněhové zachytávače byly upraveny za použití tyčí z nerezové oceli, byla instalována nová bleskosvodná soustava a restaurovány tři kříže z hřebenů střechy.

Na úspěšné opravě se podíleli řemeslníci realizační firmy Báča Polička, projektant Vít Mlázovský, technický dozor investora, zástupce farnosti u kostela sv. Jakuba, ale i pracovníci Centra regionálního rozvoje z Hradce Králové, dozorující zástupce památkové péče a vedení Magistrátu města Jihlavy.

Prohlídky krovů s průvodcem a výkladem probíhají vždy od úterý do soboty od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstupenka stojí 100 Kč, snížené vstupné ve výši 50 Kč platí důchodci, studenti a pedagogové.

Více informací najdete na webu farnosti u sv. Jakuba v Jihlavě.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email