Zelené střechy jsou na vzestupu, důležité je zajistit i kvalitu realizátorů

16. 3. 2022

„Přístupy k ozeleňování střech ve světě se v poslední době mění, objevují se nové pojmy, jako jsou biodiverzní zelené střechy, biosolární zelené střechy, modrozelené střechy. Tyto nové pojmy korespondují i s novými technologiemi a přístupy k ozeleňování střech,“ odpověděla nám v rozhovoru Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně, na otázku, jaké jsou nejnovější trendy a novinky v zahradnickém i stavařském oboru – v oblasti zelených střech – a dodala:

„Zelené střechy podporující biodiverzitu jsou navrhovány s důrazem na velkou rozmanitost rostlinných a živočišných druhů. Na střechách je totiž možné vytvořit náhradní plochy zeleně s proměnlivou vrstvou substrátu a různorodou vegetací, což vytváří příznivé prostředí pro životní cyklus mnoha druhů rostlin, živočichů a často i vzácných bezobratlých. Biosolární zelené střechy vhodně kombinují vegetaci a fotovoltaické panely, čímž je možné docílit ještě větších přínosů, než když jsou technologie použity zvlášť. Modrozelené střechy jsou navrhovány s jednoznačným záměrem zadržet co nejvíce srážek, protože zachytávání dešťové vody přímo tam, kam dopadne, tedy na střechách, je dalším trendem v západní Evropě.“

Paní ředitelko, jaké změny jsou v oblasti celostátních dotací na zelené střechy?
Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky vyhlásilo v září 2021 výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory z programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy. Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu ve stávajících a nově budovaných rodinných a bytových domech. Zelené střechy jsou zahrnuty do podoblasti D.2 a na rozdíl od předchozího programu je možné je podpořit nezávisle na výstavbě domu s velmi nízkou energetickou náročností. Zelené střechy s finanční podporou lze také realizovat na již existujících objektech. Podpora se poskytuje na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných a bytových domech, popř. na dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele plnících doplňkovou funkci.

V komunálních dotacích je podle vaší zprávy nejdále Brno se svým dotačním programem Zeleň střechám. Kolik staveb už tuto dotaci využilo a co je její největší výhodou?
Podle informací z Magistrátu města Brna obdrželi za poslední tři roky 277 žádostí a zrealizovalo se 176 projektů za 23 milionů korun. Největší výhodou programu je, že žadatelé mimo podnikatelskou sféru čili například majitelé rodinných domů či SVJ mohou získat dotaci na extenzivní zelenou střechu od 1 100 do 1 500 Kč/m2, což pokryje velkou část nákladů…


Celý rozhovor si můžete přečíst v březnovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace, které lze objednat formou předplatného, případně v online verzi na Digiport.cz nebo na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email