Zelené střechy s fotovoltaikou: synergie na střeše

21. 4. 2021

Plocha, jejímž hlavním účelem bylo donedávna hlavně těsné a izolované zakrytí interiéru nebo sloužila jako prostor pro technologie, je v současnosti čím dál intenzivněji využívaným prostorem. V kontextu klimatické krize a úbytku městské zeleně se na budovách stále častěji objevují zelené střechy. Zároveň je na střeše možné vyrobit někdy dokonce více energie z obnovitelných zdrojů, než budova spotřebuje. A oba přístupy k využití střechy lze dokonce kombinovat, přičemž jejich kombinací je možné docílit ještě větších přínosů, než kdyby byly technologie použity zvlášť. 

Zelené střechy mají mnoho výhod, které klasická střecha s pevnou krytinou poskytnout nemůže. Zadržují srážkovou vodu v místě, kde dopadne, odparem ji vracejí zpět do ovzduší, a tím pomáhají zachovávat přirozený koloběh vody i v urbanizovaném území. Při odpařování pohlcují energii ze slunce, která by jinak procházela do střešního pláště nebo byla vyzařována do okolí. Kromě toho zakrývají hydroizolaci a chrání ji před stárnutím i mechanickým poškozením, zadržují prach, snižují hlučnost interiéru, zlepšují tepelný komfort a snižují náklady na chlazení budovy. Mimoto mohou sloužit jako ostrůvky života pro hmyz a ptáky, a pomáhat tak zvrátit rychle se snižující biodiverzitu v životním prostředí.

Střecha je díky své expozici také ideálním místem pro umístění zařízení pro výrobu obnovitelné energie ze slunce, ať už pomocí fototermických nebo fotovoltaických článků. U fotovoltaiky je v současnosti trendem vyrobenou energii spíše spotřebovat na místě než dodávat do sítě, a pro pokrytí potřeby budovy tak často stačí instalovat solární články jen na část plochy střechy.

Tento článek představuje základní principy, jak oba způsoby využití střechy mohou fungovat dohromady, a to na základě převážně zahraničních zkušeností. Zelené střechy a fotovoltaika tak nemají konkurenční, ale komplementární povahu…


Celý odborný článek, jehož autorem je Ing. Pavel Dostal z firmy GreenVille service s.r.o., si můžete přečíst v dubnovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace. K objednání je formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email