Anketa: Řemeslo má zlaté dno, ale potřebuje podpořit

11. 6. 2021

Každý, kdo v poslední době poptával řemeslníka, už dobře ví, že to není právě jednoduché. Řemeslo sice má zlaté dno, ale spousta mladých lidí tomu nevěnuje pozornost. Zejména pro drobnější zakázky je téměř nemožné odborníka získat, i když zákazník je ochotný dobře odvedenou práci také náležitě zaplatit. A podle prognóz různých průzkumů a statistik bude hůř.

I proto jsou záslužné iniciativy napříč Českou republikou na podporu ohrožených řemeslných oborů, kterým kvůli malému počtu absolventů hrozí zánik. Převažuje především podpora formou stipendií. Ale podmínky i okruh podporovaných oborů se v jednotlivých krajích značně liší.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

V Moravskoslezském kraji zvýšila zájem budoucích středoškoláků o řemesla a technické obory stipendia, která se v rámci kampaně Řemeslo má respekt vyplácí už čtvrtým rokem. Každý žák může během jednoho ročníku získat až 17 tisíc korun. V krajském rozpočtu je na stipendia v příštím školním roce vyčleněno 13 milionů korun. Podle náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislava Folwarczného krajská stipendia obsahují dvě složky, prospěchovou a motivační. Prospěchovou složku nabízejí všechny podporované obory, část z nich má také složku motivační.

„Někteří středoškoláci si tedy mohou sáhnout na obě tyto složky, samozřejmě pokud splní dané podmínky. Od školního roku 2017/2018, kdy se stipendii Moravskoslezský kraj začal, získalo motivační stipendium zatím 3 242 žáků a prospěchové stipendium 3 802 žáků. Musím ale upozornit, že v těchto celkových počtech mohou být někteří žáci zahrnuti opakovaně,“ uvedl náměstek.

Obory jako tesař, klempíř a pokrývač patří podle jeho slov do skupiny těch, na jejichž podporu se Moravskoslezský kraj cíleně zaměřuje. Proto jsou i v tomto školním roce žáci těchto oborů podporováni jak motivační, tak i prospěchovou složkou stipendia. Ve středních školách zřizovaných krajem se v oboru tesař nyní vzdělává 70 žáků, z nichž v 1. pololetí tohoto školního roku obdrželo motivační složku stipendia 79 procent žáků, prospěchové stipendium získalo 57 procent budoucích tesařů. V oboru klempíř je celkem 31 žáků, z nichž obdrželo motivační složku stipendia 84 procent žáků a 81 procent prospěchovou složku. Budoucích pokrývačů se na našich školách vzdělává dohromady 27, na motivační stipendium si sáhlo 78 procent z nich, na prospěchovou složku stipendia mělo nárok 44 procent žáků.

Před čtyřmi lety se hlásilo na klempíře pět žáků, vloni už 14. O pokrývače byl zájem na nule, teď je jich 27, z toho šest nově přijatých. „Jsem moc rád, že u všech těchto oborů došlo od roku 2017 na našich školách k nárůstu počtu žáků. V oboru montér suchých staveb se v roce 2017 vzdělávalo 19 žáků, v tomto školním roce se v něm vzdělává 28 žáků, obor tesař měl ve výchozím roce 48 žáků, zatímco nyní má 70 žáků. Relativně velký zájem je o obor zedník, ve kterém se aktuálně vzdělává 190 žáků a pro tento školní rok do něj bylo nově přijato 86 žáků, což je v porovnání s předchozím školním rokem o 22 žáků více,“ řekl Stanislav Folwarczny…


Celou anketu šéfredaktorky Anny Vidiševské najdete v červnovém čísle časopisu Střechy-Fasády-Izolace, které je k objednání formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email