Atraktivní program pro všechny na veletrhu Střechy Praha

21. 1. 2019

Na 21. ročníku veletrhu Střechy Praha se ve dnech 7. – 9. února 2019 v PVA Expo Praha Letňany představí nejvýznamnější firmy z oboru střech. Součástí veletrhu bude nově Festival dřeva a nářadí. Veletrh každoročně přiláká přes 20 tisíc návštěvníků.

Nárůst výstavní plochy i počtu vystavovatelů

Akce se rozrůstá o další výstavní prostory. Veletrhy Střechy Praha, Solar Praha (obnovitelné zdroje a úspory energií), Řemeslo Praha a Purpo Praha (profesionální údržba a renovace povrchů) obsadí haly 3 a 4. V dalších halách budou probíhat veletrhy For Pasiv, For Wood a soutěž stavebních řemesel Suso. Veletrh Střechy Praha je největší veletrh svého druhu v České republice i střední Evropě a účastní se ho většina českých firem z oboru a prostřednictvím českých zastoupení i světová špička. Nabídne komplexní řešení a veškeré služby pro stavbu a renovace střech, rekonstrukce a úsporné bydlení.

Připraven je pestrý doprovodný program – z jeho obsahu vybíráme:

Čtvrtek 7. 2. 2019

Jubilejní 20. ročník konference Izolace

První veletržní den proběhne již 20. ročník prestižní konference Izolace s názvem Izolace v minulosti, v současnosti a zejména v budoucnosti, kterou každoročně pořádá společnost A.W.A.L. Odborným garantem konference je Ing. Marek Novotný, Ph.D. Konference zahrne opět množství aktuálních témat z oboru. Předchozí ročník se věnoval provozním střechám a další problematice plochých střech a zúčastnilo se ho přes 170 posluchačů. V průběhu konference budou vyhlášeny výsledky 8. ročníku Memoriálu Antonína Fajkoše o nejlepší studentskou práci na téma střechy. Tradičně bude předáno též speciální ocenění – Řád zlatého hořáku.

Střechařský inzerát 2018 a PF 2019

Vyhlašování výsledků tradičních soutěží bude předcházet úvodní seminář zaměřený na moderní marketingové technologie s mottem „jak být vidět“ – co umí marketingová komunikace, jak sledovat konkurenci, jak a zda využít sociální sítě, jak udržet stávající a získat nové zákazníky.

Poznatky z praxe po novele Stavebního zákona

Nejdůležitější poznatky a zkušenosti z praxe po roce od novely stavebního zákona shrne ve svém přednáškovém bloku Ing. arch. Zdena Umlášková z České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Pátek 8. 2. 2019

Fórum Dřevěné konstrukce

5. ročník Fóra, které v rámci veletrhu pořádá organizace ČKAIT, má podtitul Konstrukce vystavené povětrnostním vlivům. Obce staví díky dotačním programům dřevěné rozhledny, lávky i dětská hřiště. Některým nevhodně navrženým a neudržovaným konstrukcím hrozí degradace, která je životu nebezpečná. Narušená stavba může být neopravitelná, a v takovém případě je nutné ji odstranit i po krátké době jejího provozu. Součástí programů a rozpočtů obcí na výstavbu dřevěných konstrukcí proto musí být i pravidelná kontrola, údržba a opravy. Této problematice se věnuje Fórum dřevěných konstrukcí 2019. Přednášet budou prof. RNDr. Jakub Hruška, Ph.D., Karel Vlček, Dipl. Ing., Ing. Michal Pánek a další. Ing. Roman Fojtík, Ph.D., spoluautor publikace Dřevěné lávky a mosty, se bude ve své přednášce věnovat zásadám odolnosti dřevěných konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům, která je dána správným návrhem, údržbou a ošetřováním konstrukce.

Konference Řemeslo 4.0

Konference Řemeslo 4.0 bude jednou z celoročních aktivit v rámci hlavní podnikatelské události roku 2019 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR na podporu digitalizace českých firem. Projekt AMSP ČR „Rok digitálního podnikání 2019“ má ambici pomáhat českým firmám vyhledávat, zavádět a realizovat digitální inovace pro zvýšení produktivity a digitalizaci jejich produktů a služeb.

Úspory energií a perspektivy střešní fotovoltaiky

Souběžný veletrh obnovitelných zdrojů a úspor energií Solar Praha oslaví 15. jubileum. Páteční program veletrhu zahrne aktuální trendy a odpoví na nejčastější dotazy: jaké jsou perspektivy střešní fotovoltaiky v ČR, jaké jsou cenové a technické možnosti výstavby fotovoltaických střešních elektráren, jaká je doporučená kapacita, jaké jsou možnosti financování a jak využít aktuální dotační programy, jak skladovat energii z obnovitelných zdrojů a jaká jsou řešení pro energetickou soběstačnost.

Sobota 9. 2. 2019

Den s Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Zástupci Cechu připravili na poslední veletržní den užitečný blok přednášek, z nichž vybíráme:

Tesařství v průběhu století – Údržba šikmých střech – Oprava střechy Národního muzea v Praze – 31 let mám na střeše IPU a už teče. Co s tím? – Nejčastější chyby ve střešním plášti, výběr realizační firmy.

Výhody spojení akumulátorů a fotovoltaické elektrárny

Dlouhodobý partner veletrhu, Česká fotovoltaická asociace, připravila seminář pro širokou veřejnost s velkým prostorem pro diskusi na aktuální témata z oblasti akumulace energie.

Poradenství zdarma po celou dobu veletrhu

Odborníci ve Stavebním poradenském centru, které organizačně zajišťuje oborová organizace ČKAIT, poradí ve všech oblastech výstavby. Úspory energií budou doménou poradenství na stánku České fotovoltaické asociace a v Centru pro obnovitelné zdroje energie, které zajišťuje společnost EkoWatt. Užitečné rady poskytnou a kvalitní realizační firmu doporučí odborníci na stánku Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Nenechte si ujít

Tradičně se návštěvníci mohou těšit na soutěž o střechu na rodinný dům a další hodnotné ceny. Zakoupit bude možné odbornou literaturu. Zdarma budou k dispozici každodenní veletržní noviny.

Další program veletrhu včetně nového projektu, kterým je „Festival dřeva a nářadí“ se Zónou pro tesaře, sledujte na www.strechy-praha.cz.

Na shledanou ve dnech 7. – 9. února v Praze Letňanech!

Realizační tým veletrhu Střechy Praha

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email