BIM: Budoucnost stavebnictví již dnes

30. 5. 2018

Architektura a stavebnictví právě prochází dalekosáhlými změnami srovnatelnými s nástupem počítačů před několika desetiletími. Způsobuje je rychlé zdokonalování digitálních návrhářských nástrojů, jejich vzájemná integrace a optimalizace stavebních procesů pomocí výpočetních technologií.

Z pohledu projektantů je novou klíčovou technologií Building Information Modelling (BIM), která přitom umí víc, než jen 3D modelovat a optimalizovat návrhy budov. Jde o ucelenou metodu, překonávající zavedený způsob práce, tedy že každý dělá na svém dílčím úkolu. BIM zrychluje a zefektivňuje procesy projektování tím, že dovoluje všem pracovat současně a koordinovaně na jednom digitálním modelu.

Jaké konkrétní výhody BIM přináší?

Virtuální projektování s nástroji BIM obecně zvyšuje efektivitu plánování projektu. Už od úvodních fází projektu má projektant k ruce nástroj, který efektně vizualizuje stavbu způsobem, který je snadno uchopitelný pro zákazníka a osloví i laiky. Během kterékoli fáze designu lze jednoduše simulovat funkci celku, včetně kupříkladu logistických návazností a facility managementu. Stejně tak lze snadno testovat kompatibilitu jednotlivých komponentů stavby, v důsledku čehož lze kupříkladu prefabrikovat díly, které by jinak bylo nutné složitě a draze montovat na místě. To vše významně snižuje či zcela eliminuje nutnost úprav projektu během jeho výstavby, a tedy šetří peníze zadavatele.

Podle studie Smart Market Report kanceláře McGraw Hill Construction snižuje nasazení BIM chybovost, nutnost redesignu projektu a objem dodatečné práce v průměru o víc než padesát procent. Ve více než třetině zkoumaných projektů (39 %) došlo ke zkrácení harmonogramu výstavby. Dle studie také zpravidla dochází ke snížení nákladů stavby v rovině 5 až 7 %. Zkušenosti projekční a inženýringové společnosti Bilfinger Tebodin tyto závěry jen potvrzují.

Celý článek, jehož autorem je Ing. Pavel Chmelík (Engineering Manager společnosti Bilfinger Tebodin Czech Republic), si můžete přečíst v květnovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace. Dostupné je online nebo v tištěné podobě formou předplatného.

Ilustrační foto: AV media

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email