Nástroj k analýze systémů skel a zasklívání

21. 6. 2018

Společnost Guardian Glass v Evropě zavedla sadu softwarových nástrojů Glass Analytics, která usnadňuje demonstraci výhod vysoce výkonných skel využívaných ve fasádách budov. V této online platformě je dostupná řada výpočetních a vizualizačních nástrojů, včetně komplexní analýzy konfigurace, akustických výpočtů, fotorealistického vykreslování, modelování budov Building Information Modeling (BIM) a mnoho dalšího.

Všechny nástroje v této sadě aplikací spolupracují jako pomůcka při procesu výběru skel a vedou uživatele k příslušnému řešení skel tak, aby výsledek splňoval cíl jejich projektu. V každém kroku poskytují důležité informace o estetice a výkonnostních hodnotách skla při požadovaných úpravách zasklení.

S nástroji Glass Analytics může uživatel:

– Vypočítat výkonnostní parametry skel s širokými možnostmi přizpůsobení konfigurací

– Stanovit akustický výkon různých konfigurací zasklení

– Vygenerovat fotorealistické obrazy standardních nebo vlastních úprav skel

– Přistupovat k modelování obsahu na základě stavebních dat BIM

– Archivovat výpočty projektu a generovat finální zprávy

Nástroje Glass Analytics poskytují řešení fasád, která umožňují architektům, designérům, dodavatelům lehkých obvodových plášťů a zpracovatelům skla prozkoumat estetické a funkční možnosti při současném splnění komplexních požadavků na úspory energie, zajištění osvětlení a akustických požadavků. Metody výpočtů generovaných pomocí editoru konfigurace Glass Analytics jsou certifikované pověřenou zkušebnou KIWA z hlediska přesnosti podle norem EN 410 a EN 673. Výpočtová data v programu se přebírají z certifikovaných hodnot, aby byla zajištěna spolehlivost kalkulace a výstupních dat pro použití při navrhování staveb.

(red)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email