Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR má staronové představenstvo

11. 10. 2021

Po dlouhém covidovém období bez možnosti setkávání se 10. září v Praze sešli členové Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek (dále jen „cech“), aby na 27. valné hromadě zvolili na další funkční období nové představenstvo. Sál hotelu Olšanka na Žižkově hostil osm desítek účastníků – členů cechu a pozvaných hostů.

Po klasických úvodních ceremoniích, jako jsou schválení programu valné hromady a voleb návrhové, mandátové a volební komise, přednesl cechmistr Ivan Dvořák zprávu o činnosti v uplynulém období. Zdůraznil, že i když byl rok 2020 náročný, dokázalo se představenstvo cechu scházet aspoň ve virtuálním prostředí a řešit vše potřebné.

„Díky panu Vrňatovi a jeho spolupracovníkům z řemeslné rady cechu se povedlo dokončit mistrovské zkoušky,“ podtrhl v úvodu Dvořák to nejdůležitější. „Dílo, na kterém jsme pracovali čtyři roky, se podařilo dovést do konce. Všem, kteří se na tom podíleli, patří velký dík! Koncept mis­trovských zkoušek už byl prostřednictvím Hospodářské komory ČR předložen vládě a ta jej schválila. Tím jsme dosáhli významného cíle, který jsme si v minulosti vytkli,“ uvedl cechmistr a dodal, že uvedení mistrovských zkoušek do praxe bude možné až po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny.

Za druhý splněný úkol ve svém referátu cechmistr označil vydání inovovaných „Pravidel pro navrhování a provádění klempířských konstrukcí“, na jejichž přípravě pracovala řemeslná rada cechu. „Je to velmi zdařilá a rozsáhlá publikace, která přináší téměř vše, co je v praxi zapotřebí. Informace z legislativy, normové požadavky, detaily, návody i lokální zvyklosti pro inspiraci,“ zhodnotil Pravidla cechmistr.

Ve svém vystoupení také pochvalně připomenul fotografickou soutěž cechu „Mistrovské dílo“ a vyjádřil potěšení, že se ji loni podařilo zorganizovat i přes veškeré překážky covidového období. „Podstatné je, že se nám povedlo vytvořit takovou koncepci soutěže, v níž oceňujeme významná díla bez ohledu na pořadí. Každá oceněná práce je hodnotná svým způsobem a není třeba je mezi sebou dál poměřovat,“ zdůraznil Ivan Dvořák.

Přestože doba v čase covidových restrikcí tomu nepřála, došlo v roce 2020 dokonce k rozšíření členské základny o 20 nových členů. Ti byli oficiálně přijati do řad cechu a na konci jednání valné hromady slavnostně pasováni…


Celý článek si můžete přečíst v říjnovém vydání časopisu Střechy-Fasády-Izolace, které je k objednání formou předplatného nebo v online verzi na Floowie.cz, kde najdete také archiv časopisu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email